Archiv pro rubriku: SAMOSTUDIUM

Přejeme všem krásné léto!

Milí žáci, rodiče a přátelé školy, za celý pedagogický sbor vám přejeme krásné léto, ve kterém, jak doufáme, budete mít možnost si odpočinout a nabrat nové síly a motivaci pro další studium a práci.

Jak jsme neustále opakovali, nelehké období minulých měsíců nebylo prázdninami a stálo nás všechny mnoho sil a energie. Prázdniny tedy začínají nyní. Věříme, že si je užijete podle svých představ, prožijete něco zajímavého a krásného a načerpáte nové zážitky a zkušenosti.

Těšíme se na vás opět v září.

Ti, kteří si nevyzvedli závěrečné vysvědčení o své práci v tomto školním roce, budou mít možnost si pro něj přijít od 29. 6. do 17. 7. 2020 ve všední dny vždy mezi 8. a 12. hodinou do kanceláře školy.

Informace k ukončení školního roku

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne předání vysvědčení v běžném režimu, tedy pro celé třídy najednou.  Žáci, kteří dosud nebyli ve škole, nezapomenou na vyplněné čestné prohlášení.

I nadále platí  povinnost mít při vstupu do školy roušku.

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26. 6. 2020 1. vyučovací hodinu.

Žáci 1. stupně, kteří v současné době navštěvují skupiny, se po 1. vyučovací hodině opět sejdou ve svých skupinách.

Ostatní žáci budou po 1. vyučovací hodině odcházet domů.

 

Finanční vypořádání plateb v rámci uzavření školního roku 2019/2020 bude provedeno následujícím způsobem:

  • Školní jídelna: vyúčtování je provedeno jako obvykle na konci školního roku (vratkou na váš účet)
  • Platby za kroužky: vratka poměrné částky bude zaslána na účet, z něhož platba přišla
  • Platby za školní družinu:

– žáci 4. ročníku – vratka poměrné částky za 2. pololetí bude zaslána na váš účet

– žáci 1. – 3. ročníku poměrná částka bude převedena na 1. pololetí šk. roku 2020/2021 (v případě, že vaše dítě nebude v příštím školním roce školní družinu navštěvovat, oznamte toto hospodářce školy pí Frimlové)

  • Zálohy na školy v přírodě: informace u třídních učitelů

Zadání pro samostudium do 19. června 2020

Zadání pro 1. stupeň:

Všichni učitelé 1. stupně využívají buď přímou komunikaci, webové stránky školy nebo Google Class.

V případě nejasností kontaktujte paní učitelky nebo pány učitele na školních e-mailových adresách.

Zadání pro 2. stupeň:

Všechna zadání jsou již na webových stránkách. Po kliknutí na jméno učitele, třídu a předmět se Vám zobrazí příslušná zadání.

Konkrétní učitele je možné kontaktovat na e-mailových adresách.

 

Prosíme o spolupráci a vysvětlení Vašim dětem, že se nejedná o prázdniny, ale o mimořádnou situaci, ve které se musí studiu věnovat doma.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k hodnocení žáků ve 2. pololetí