Postupné obnovování prezenční výuky

Podle zprávy MŠMT se žáci základních škol vrátí k prezenční formě výuky od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

Upřesnění pro 2. stupeň:
V týdnu od 30.11. zahájí prezenční docházku žáci 6. ročníku.

7. a 8. roník pokračuje v distančním vzdělávání.

Od 7.12. budou ve škole žáci 7. a 8. ročníku a distančně 6. ročník.