SRPŠ

Milí rodiče,

před několika lety vznikl na naší škole Spolek rodičů a přátel školy, který svoji úspěšnou činností dokázal, že má své místo a pomáhá při řešení problematiky provozu školy.

S čím jsme pomohli?

  • s organizací plesů pro naše deváťáky,
  • s financováním šatních skříněk, venkovního altánu, laviček,…
  • s financováním prezentace našich mladých průvodců na zámcích,
  • s nákupem vybavení pro potřeby družiny,
  • s financováním volnočasových aktivit,
  • a mnoho dalšího.

Jak fungujeme?

Každá třída má svého třídního delegáta. Delegát vás během třídních schůzek informuje o činnosti spolku a sbírá od vás podněty na zlepšení. Několikrát do roka se my, delegáti, scházíme na společném shromáždění, kde diskutujeme o návrzích pomoci a finanční podpoře projektů.

S čím můžete pomoci vy?

  • Zasílejte (rodice@zskresomyslova.cz ) nebo osobně sdělujte delegátům podměty k diskuzi, změnám a vylepšením, které by mohlo být v našich silách ovlivnit či zafinancovat.
  • Dobrovolnickou pomocí při realizací projektů
  • Poskytněte finanční příspěvek ve výši 500 Kč na rodinu a rok – bezhotovostně na 2601260931/2010 nebo v hotovosti řediteli školy či delegátovi během třídních schůzek.

Máme transparentní účet.

Chceme, abyste byli aktuálně informováni, na co spolek vaše finanční příspěvky použije.  Proto jsme zřídili transparentní účet, kde můžete vidět, s jakými příjmy disponujeme a jaké projekty jsme podpořili.

Za Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4 z.s.

Gabriela Růžičková, předsedkyně

Základní škola