Archiv rubriky: Kontakty

Zaměstnanci školy 2023-2024

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D. – reditel@zskresomyslova.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Vostárková – zastupkyne@zskresomyslova.cz

Třídní učitelé:

1.A  Mgr. Anna Babanová – babanova@zskresomyslova.cz

1.B  Mgr. Hana Hartychová – hartychova@zskresomyslova.cz

2.A   Mgr. Šárka Podskalská – podskalska@zskresomyslova.cz

2.B   Mgr. Monika Syslová – syslova@zskresomyslova.cz

3.A   Rozálie Zachová – zachova@zskresomyslova.cz

3.B Mgr. Eva Burdová – burdova@zskresomyslova.cz

4.A   Kateřina Panýrková – panyrkova@zskresomyslova.cz

5.A   Mgr. Martina Fiedlerová – fiedlerova@zskresomyslova.cz

5.B   Mgr. Kateřina Nováčková – novackova@zskresomyslova.cz

6.A   RNDr. Lenka Baďurová – badurova@zskresomyslova.cz

6.B   Bc. Pavlína Kučerová – kucerova@zskresomyslova.cz

7.A   Mgr. Jakub Horálek – horalek@zskresomyslova.cz

7.B   Mgr. Vanda Brázdová brazdova@zskresomyslova.cz

8.A   Ing. Daniela Bärtlová – bartlova@zskresomyslova.cz

9.A   Mgr. Gabriela Kobernová kobernova@zskresomyslova.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Hana Holmanová – holmanova@zskresomyslova.cz

Mgr. Alena Malečková – maleckova@zskresomyslova.cz

Oleg Martinec – martinec@zskresomyslova.cz

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D. – najbrt@zskresomyslova.cz

Olga Pavlíčková – pavlickova@zskresomyslova.cz

Kateřina Vágnerová – vagnerova@zskresomyslova.cz

Bc. David Zejda – zejda.d@zskresomyslova.cz

Bc. Kristina Zejda zejda.k@zskresomyslova.cz

Asistentky pedagoga

Bc. Kateryna Husieva

Bc. Kateřina Kollárová MSc.,LLM

Mariia Polovka

Mgr. Michaela Spáčilová

Denisa Šidlová

Andrea Štětinová

Alla Vitiaz

Školní družina:

Jindra Gatevová (vedoucí vychovatelka) – gatevova@zskresomyslova.cz

Kristýna Hemerková – hemerkova@zskresomyslova.cz

Eva Kladivová – kladivova@zskresomyslova.cz

Monika Svobodová – svobodova@zskresomyslova.cz

Kateřina Votrubová – votrubova@zskresomyslova.cz

Kateřina Vrkoslavová

Mariia Polovka

Metodik prevence:

Mgr. Gabriela Kobernová – kobernova@zskresomyslova.cz

Výchovný poradce:

Mgr. Monika Syslová – I. stupeň                syslova@zskresomyslova.cz

Mgr. Vanda Brázdová – II. stupeň, volba povolání brazdova@zskresomyslova.cz

Koordinátoři Žákovského parlamentu:

Bc. Pavlína Kučerová – kucerova@zskresomyslova.cz

Bc. David Zejda – zejda.d@zskresomyslova.cz

SRPŠ:

rodice@zskresomyslova.cz

číslo účtu: 2601260931/2010

Školník: Jiří Hrych – hrych@zskresomyslova.cz

Hospodářka školy: Jaroslava Galbavá – hospodarka@zskresomyslova.cz

Vedoucí školní jídelny: Alena Křížová –skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

Vrátnice:

Ilona Šafránková – safrankova@zskresomyslova.cz

Petr Demeter – demeter@zskresomyslova.cz

 

Kuchyně:

Martina Kovalová

Ludmila Mášová

Helena Maftei

Alena Špiláčková

Dana Smetanová

 

Úklid:

Kateřina Novotná

Dariya Mykhaylyshyn

Liubov Zhurovych

Pověřenec OOÚ (GDPR):

Mgr. Jana Pužmanová
ÚMČ Praha 4

Kontaktní údaje na pověřence: poverenec.GDPR@praha4.cz; 261 192 487