GLOBE

Naše škola je řadu let zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), který je určen základním a středním školám.

Program GLOBE podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. Žáci poznávají okolí své školy a snaží se porozumět tomu, jak příroda funguje. S využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a vegetační pokryv. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA a výsledky jsou dostupné pro všechny školy. V tomto programu jsme zapojeni řadu let, měření probíhají v meteorologické budce, která je umístěna na školním hřišti, v Botiči a v parcích v okolí školy. Měření se účastní žáci 2. stupně několikrát za rok v rámci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum.

Základní škola