Archiv pro rubriku: Domácí úkoly a aktuality

22. září

Vážení rodiče, milí třeťáci,

vzhledem k velké absenci v tomto týdnu, vkládám informace o probíraném učivu na web.

V třídní knize v Bakalářích můžete sledovat témata, kterým se ve škole věnujeme.

 

Český jazyk

Stále se věnujeme procvičování učiva 2. ročníku. (Jak je psáno i v Bakalářích).

V pátek budeme mít hotovo v pracovním sešitě po str. 5 včetně. K tomu si dle potřeby vybíráme cvičení v učebnici (po str. 8).

Věnujeme se hodně mluvenému projevu. Tvoření otázek a odpovídání na ně.

V písance procvičujeme tvary psacích písmen. Stále si připomínáme správný sed i úchop psací potřeby. (Do pátku budeme mít hotovou str. 4.)

Zkoušíme již také „běhací diktát“ = na viditelných místech ve třídě jsou kartičky s krátkými větami. Děti si vždy přečtou jednu větu a pokusí se zapamatovat si co nejdelší její část. Vrátí se do lavice a zapíší, co si pamatovaly. Podle potřeby se mohou vracet ke čtení a psaní. Důležité je, že si hlídají správnost psaní všech slov, neboť je mají v předloze správně napsaná.

 

Matematika

Začali jsme písemné sčítání (bez přechodu přes desítku) – důraz klademe na správný zápis (tedy dodržování toho, aby byly stejné řády psány pod sebou – jednotky pod jednotkami, desítky pod desítkami…) (uč. str. 10 cv. 1; prac. sešit str. 9 cv. 6; tvoříme si i vlastní úlohy).

Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do sta.

Věnovali jsme se krychlovým stavbám (uč. str. 9 cv. 1)

V pracovním sešitě budeme mít do pátku hotovo po stranu 9 včetně. (Pokud si však s některým cvičením děti nebudou vědět rady, ať jej přeskočí a řeknou si o radu ve škole, až se vrátí.)

 

Prvouka

Děti zakreslovaly plánek lavice (pracovní sešit str. 4 cv. 1).

V pátek budou kreslit plán třídy a zaznamenávat do něj, kdo kde sedí apod. (Doma si mohou děti vyzkoušet vytvořit plánek svého stolu a plán pokoje, podle toho, jak ve skutečnosti stůl i pokoj vypadají. Zaměřujeme se na vnímání pohledu shora.)

V učebnici PRV budeme pracovat se str. 7 a 8.

 

Učebnice a pracovní sešity, které mají děti ve škole, bude ve čtvrtek od 12 hodin nachystané na vrátnici školy, abyste si je mohli vyzvednout.