OP JAK

Název projektu dle MS2021+:

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ Křesomyslova

Registrační číslo projektu dle MS2021+:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0004416

 

Základní škola