Začleňování a podpora žáků s OMJ

 

 

Název projektu:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Křesomyslova

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001570

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí ve škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Základní škola