Archiv rubriky: Život školy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1 za podmínek stanovených § 36 a podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 138 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v ZŠ Křesomyslova od školního roku 2024/2025 uchazečům s těmito registračními čísly:

Registrační čísloVýsledek řízení
GUVHDpřijat/a
9PPVApřijat/a
MIYJWpřijat/a
N7BPUpřijat/a
BQ5DApřijat/a
PRRRSpřijat/a
843YLpřijat/a
RKVB8přijat/a
LA4E1přijat/a
91DL7přijat/a
9QLMPpřijat/a
PCLNWpřijat/a
J40WUpřijat/a
1WAOCpřijat/a
RSDHJpřijat/a
CJ5FCpřijat/a
RSF2Apřijat/a
6IEX9přijat/a
MU35Fpřijat/a
98WCUpřijat/a
5CM92přijat/a
3LAHTpřijat/a
TPXRHpřijat/a
GY64Dpřijat/a
O6JXZpřijat/a
9NSA1přijat/a
R98WEpřijat/a
OLHGRpřijat/a
2J7JE§ 38
O1MO2§ 38

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců na základě podání žádosti a zapsáním dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a na základě splnění kritérií jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelství školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne doručení /zveřejnění/. Po uplynutí této lhůty rozhodnutí nabývá právní moci.

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

Běh generála Kutlvašra 2024

Ve čtvrtek 2. května 2024 se na atletickém oválu našeho školního hřiště odehrál štafetový Běh generála Kutlvašra, kterým jsme si připomněli události Pražského povstání v roce 1945. Jednou z hlavních postav tohoto povstání byl právě generál Kutlvašr.

Celá škola, tedy žáci i zaměstnanci školy, uběhla v součtu 51 kilometrů a 40 metrů. Překonali jsme tedy cíl, který jsme si vytyčili: maratonskou vzdálenost. Vzácným hostem, který celý běh zahájil byl pan Pavel Švec, generálův prasynovec. Spolu s ním jsme si připomněli, že boj za správnou věc nikdy nekončí a bojovat proti zlu a za dobro, musíme neustále.

Polovina zlatých medailí v OVOV byla naše

V pátek 26.4.2024 se 30 sportovců ze ZŠ Křesomyslova vydalo do boje o Prahu 4 (oblastní kolo OVOV). Za krásného počasí se dětem dařilo, vytvořily si spoustu osobních rekordů a získaly rekordních 16 medailí. Soutěžní čtyřboj zahrnoval trojskok, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo, soutěžilo celkem 290 dětí.

Celou soutěž vyhrálo naše družstvo, i když proti nim stála družstva tvořená převážně staršími dětmi. Velice bojovný výkon předvedli a zlaté medaile přivezli: Emma Kavanová, Julie Henslová, Jindřiška Tarabová, Matylda Turková, Ondřej Lajčak, Rafay Siidiguy, Tymofii Lanovyk a Adam Soukup.

Všech 30 dětí soutěžilo také v jednotlivcích, každý podle ročníku narození. Vyhlašováno bylo celkem 12 kategorií, z toho 6 prvních míst patří nám.

  1. místo: Tervel Doshkov, Timofii Lanovyk, Ondřej Lajčak, Emma Kavanová, Matylda Turková, Mariana Poláková
  2. místo: Derya Shefketova
  3. místo: Adam Soukup
  4. místo: Radim Taraba, Jindřiška Tarabová, Dorotea Šlégrová
  5. místo: Lukáš Zelený, Viktorie Klabusay, Alžběta Dusilová
  6. místo: Rafay Siddiguy, Jiří Vacek, Tobias Tarko, Julie Henslová
  7. místo: Josef Fabián, Šimon Chadima, Anežka Zachariášová

Celkové výsledky jsou k dispozici na sportovních nástěnkách v 1. patře a horní tělocvičně.

Vítězné družstvo a jednotlivci na 1. a 2. místech postupují do regionálního kola, které proběhne 15.5. v areálu FTVS.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme také paní učitelce Bärtlové za přípravu a doprovod a paní hospodářce za zapojení do soutěžního klání a doprovod.