Archiv pro štítek: doporuceno

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1 za podmínek stanovených § 36 a podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 138 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v ZŠ Křesomyslova od školního roku 2023/2024 uchazečům s těmito registračními čísly:

Registrační číslo Výsledek řízení
OY23J přijat/a
L6A52 přijat/a
F0KCJ přijat/a
WYH39 přijat/a
V10OW přijat/a
YVXPU přijat/a
AZHX4 přijat/a
LR9GU přijat/a
2Q14P přijat/a
ZMIMOT přijat/a
OV8JJ přijat/a
GQ40L přijat/a
MDSPL přijat/a
B7WO7 přijat/a
WWUEP přijat/a
MTMZD přijat/a
GJOZK přijat/a
2GD7J přijat/a
EBT67 přijat/a
QZYOH přijat/a
7UVPQ přijat/a
KJ98J přijat/a
US0JD přijat/a
S9SNP přijat/a
ZUR67 přijat/a
ZX56G přijat/a
SCVSQ přijat/a
7KCU3 přijat/a
ININW přijat/a
AVGSC přijat/a
4OA1X přijat/a
989CF přijat/a
7G3DG přijat/a
NI87K přijat/a
V0KTY přijat/a
36MB0 přijat/a
2V4AR přijat/a
YSIML přijat/a
32BDQ přijat/a
ZY2YG přijat/a
ONKB5 přijat/a
AH52A přijat/a
CIX9T přijat/a
4MAXC přijat/a

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců na základě podání žádosti a zapsáním dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a na základě splnění kritérií jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelství školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne doručení /zveřejnění/. Po uplynutí této lhůty rozhodnutí nabývá právní moci.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

 

Netradiční připomínka událostí května 1945

Na školním hřišti naší základní školy proběhl v pátek 5. května Běh gen. Karla Kutlvašra, kterým si škola pod taktovkou 5.A připomněla výročí Pražského povstání.  Během symbolické štafety s kyticí šeříků, jejímž prvním čestným běžcem byl Pavel Švec, praprasynovec gen. Kutlvašra, žáci i pedagogové školy urazili vzdálenost maratonského běhu tedy více než 42 km.

Páťáci k událostem května 1945 a osobnosti gen. Kutlvašra připravili rovněž edukační panel a v češtině i ukrajinštině svým spolužákům přinesli řadu nových informací. Panel byl doplněn rovněž dobovými fotografiemi, které na Praze 4 pořídil pradědeček jedné z žaček.

“Akci jsme letos ještě pojali pouze v rámci naší školy, ale věřím, že má potenciál dát vzniknout tradici, která bude mít přesah mnohem širší, ostatně o tom svědčí ohlas mezi rodiči i zájem médií,” říká Jan Vtípil, třídní učitel 5.A, která celou akci zorganizovala. Žáci během příprav připravovali informační panel, navrhovali diplomy pro účastníky, postarali se o výzdobu areálu, řídili chod akce a nakonec i společně slavnostně proběhli závěrečným kolem, které znamenalo zdolání maratonské vzdálenosti.

Reportáž z akce můžete zhlédnou např. na portále České televize, která ji odvysílala v rámci Zpráviček na kanále ČT Déčko (reportáž o Běhu gen. Karla Kutvašra začíná v čase 2:57). Zajímavostí je, že kulisu v televizním studiu dotvářely šeříky z areálu naší školy.

Celoškolní projekt EKOmysl

Dnes, začal v naší škole projekt, jehož cílem je zamyslet se nad poznáváním, ochranou a kultivací světa kolem nás. Světa, který se velmi rychle proměňuje. Řadu změn můžeme ovlivnit a neseme za ně odpovědnost. Pokud se aktivně nezapojíme, může se snadno stát, že s výsledkem změn nebudeme spokojeni.

Do 22. června se budeme ve škole všichni společně zamýšlet a pracovat na projektu, jehož hlavním tématem je ekologie a náš přístup k vnějšímu světu. Věříme, že se tématu budou děti věnovat i po skončení projektu a nejen ve škole a přijmou zodpovědnost za společnou budoucnost.

Dnes si každá třída zvolila, jakou konkrétní oblastí se v rámci hlavního tématu bude zabývat a v červnu se o výsledky své práce podělí s ostatními.