Naše Velikonoční slavnosti i letos pomáhaly

V úterý 12. dubna se v naší škole opět po delší době konaly tradiční Velikonoční slavnosti. Zahájila je svým slovem paní ředitelka, která přiblížila i letošní téma, které prostupovalo celou akcí: Pomáháme ukrajinským dětem.

Ať už návštěvníci, kteří zaplnili školu, barvili vajíčka, pletli pomlázky, pochutnávali si na občerstvení ve školní kavárně, kupovali sazenice nebo soutěžili v koulení vajec na zahradě, zároveň přispívali na pomoc ukrajinským dětem, které válka uvrhla do těžké životní situace. A pomáhali opravdu velkoryse! Na Slavnostech se vybralo přes 15 tisíc korun! Moc všem dárcům děkujeme!

Věříme, že jste si letošní Slavnosti ve škole užili stejně jako my a těšíme se, že se potkáme při další školní akci! Nebo nejpozději zase za rok o Velikonocích.

Přejeme všem klidné a příjemné prožití velikonočních prázdnin i svátků!