Schránka důvěry

Schránka důvěry slouží každému žákovi školy, který má jakýkoli problém, který ho trápí a stydí se s ním svěřit.

Schránka je umístěna na stěně v prvním patře vedle učebny keramiky, naproti učebně ICT (je označena jako Schránka důvěry). Hlavním správcem je školní metodička prevence, paní učitelka Kobernová.

Nemusíš se bát – Tvůj problém nebude zveřejněn a jeho řešením se budeme poctivě zabývat.

Schránka důvěry slouží k pomoci tomu, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit;
  • má problém v komunikaci s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci atd.;
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím;
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému;
  • potřebuje pomoci nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí;
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat;
  • něco na škole postrádá;
  • je s něčím ve škole nespokojený;
  • si třeba jen potřebuje o něčem popovídat.


Napsanou zprávu můžeš vhodit do schránky nebo ji poslat elektronicky školní metodičce prevence, paní učitelce Kobernové (kobernova@zskresomyslova.cz).

Pro dobré a rychlé řešení je důležité uvést své jméno a třídu, do které chodíš, a popsat věc co nejpřesněji, aby bylo jasné, co a kde je třeba řešit. Pokud nechceš o svém problému psát, můžeš vyhledat paní učitelku Kobernovou osobně.

A nezapomeň – svěřit se můžeš i komukoli z učitelů.

Základní škola