Archiv rubriky: Družina

Zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin v období červenec a srpen 2024

Na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ze dne 24.1.2024 bude přerušena činnost školních družin v období červenec a srpen 2024 následujícím způsobem:

a) v termínu od 1.7. do 28.7.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

b) v termínu od 29.7. do 25.8.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

c) v termínu od 26.8. do 1.9.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ bez výjimky

Provoz školních družin dle bodů a) a b) bude zajištěn za podmínky, že každý týden bude přihlášeno nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně, v průměru na jedno oddělení.

Informace a přihlášky k prázdninovému provozu získáte na webových stránkách příslušných ZŠ nebo paní vychovatelky naší školní družiny.

Školní družina

Kontakty:

Vedoucí vychovatelka Školní družiny:

Jindra Gatevová 

kontakt:

e-mail:gatevova@zskresomyslova.cz

telefon: ústředna 261215728

Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024

  1.  Provoz ŠD

Pondělí – Pátek     6.30 – 7.45  a  11.45 – 17.30

  1.  Organizace provozu ŠD

Vedoucí vychovatelka:  Jindra Gatevová

1.A + část 3.B Eva Kladivová – dočasně zastupuje Kateřina Vrkoslavová, kontakt: vrkoslavova@zskresomyslova.cz

1.B + část 3.A  Monika Svobodová, kontakt: svobodova@zskresomyslova.cz

2.A + část 3.A  Kristýna Hemerková, kontakt: hemerkova@zskresomyslova.cz

2.B + část 3.A Jindra Gatevová, kontakt: gatevova@zskresomyslova.cz,

3.B + část 3.A  Kateřina Votrubová, kontakt: votrubova@zskresomyslova.cz

4.A Mariia Polovka, kontakt: polovka@zskresomyslova.cz

  1.  Činnosti ŠD

Kromě pravidelných relaxačních, výchovných, spontánních, odpočinkových a zájmově vzdělávacích činností z oblasti „Člověk a jeho svět“, organizujeme příležitostné družinové akce, např. karneval, netradiční olympiáda, výstavy výrobků k daným tématům, mikulášská, pěvecká soutěž, čarodějnice, dětský den, soutěžní a zábavné turnaje atd.

Všechny činnosti vyplývají především ze zájmu dětí a jsou přizpůsobeny aktuální situaci (počasí, školní akce, atd.).

  1. Odchody ze ŠD

Program ŠD probíhá v ucelených blocích, prosíme proto rodiče, aby vyzvedávali své děti v těchto časových intervalech:

  • po obědě (13,00 – 13,30 hod.)
  • po odpoledním programu (15,00 – 17,30 hod.)

Po 16,00 hodině všechna oddělení ve večerní družině (zadní trakt školy u malého hřiště).

Důležité upozornění:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, musí rodič po dítěti poslat písemnou žádanku o uvolnění.

Na telefonickou žádost nelze dítě z družiny uvolnit.

  1. Platba 

Platba za školní družinu činí pro tento školní rok 250 Kč/měsíc.

Platba na účet školy číslo 622 963 29/0800 (variabilní symbol platby najdete v žákovské knížce svého dítěte): možné jsou platby za pololetí (1250 Kč), během září za 1. pol. a v únoru za 2. pol. Výše poplatku je jednotná za všechny děti přihlášené do školní družiny.

Družinový fond

Družinový fond 150,- Kč na podporu aktivit pořádaných školní družinou (divadlo, pitný režim, drobné odměny při akcích).

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Odhlášení ze školní družiny