Archiv rubriky: Prvňáčci

Třídní schůzka pro rodiče 1. ročníku

12.6.2023, 17.00 hodin

 1. Přivítání, úvod (zhodnocení Škola nanečisto)
 2. Obecné informace:
 • školní vzdělávací program KŘESOMYSL
 • školní řád a pravidla (na webu školy – závazný i pro rodiče)
 • kroužky, celoškolní projekty, tandemová výuka, povinné plavání ve 2. pololetí, ŠvP
 • školní elektronický komunikační systém, elektronická žákovská knížka a třídní knihy
 • slovní hodnocení v 1. ročníku
 • technika čtení a psaní – v obou třídách genetická metoda
 • souhlas se zveřejněním mediálního obsahu – pro školní web a další vzdělávání
 • školní družina (vyjádření zájmu, v září přihlášení do družiny)
 • školní jídelna (nutnost přihlášení ke stravování viz web školy, přidělení variabilního symbolu pro platby)
 • organizace prvního týdne (4. 9. po 1. vyučovací hodině třídní schůzka rodičů prvních tříd ve třídách – děti ve školní družině, vybavení není potřeba přes léto zařizovat (zatím stačí penál)
 1. Dokument – vyplnění preferencí, ke kterým škola přihlíží při rozdělování dětí do tříd (pro rozdělení je důležitá zejména genderová a početní vyváženost obou tříd)
 2. Představení paní učitelky Babanové a paní učitelky Hartychové a jejich prezentace a informace o programu Začít spolu, který bude v obou třídách realizován
 3. Rozhovor, dotazy, diskuze

DESATERO pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

Pokračování textu DESATERO pro rodiče