Archiv pro rubriku: Pro rodiče

Zápis a dny otevřených dveří

Vážení rodiče, zde je pro Vás několik základních informací k letošnímu zápisu.

Zápis se uskuteční ve dnech 12.4. a 13.4. 2023 od 14 do 17 hodin za přítomnosti dětí a rodičů. Termín je určen i pro cizince s dočasnou ochranou.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí, které měly pro letošní školní rok odklad povinné školní docházky.

Letáček (PDF)

 

Formuláře

Odchod žákyně-žáka z vyučování

Odhlášení ze školy

Odhlášení ze školní družiny

Uvolnění z vyučování plánované na 1 a více dnů (editovatelný)

Uvolnění z vyučování plánované na 1 a více dnů (PDF)

Zápisní list – přestup

Žádost o pokračování v základním vzdělávání – 10. rok

Žádost o přestup do Základní školy

Žádost o vzdělávání v zahraničí

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Заява про вступ до загальної освіти – зарахування до 1 класу

 

 

Opatření ke zmírnění dopadu inflace

Na základě Opatření ke zmírnění dopadu inflace Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), je možné, aby rodiče/zákonní zástupci dítěte/žáka naší školy s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy (jedná se dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný) požádali o prominutí stravného a úplaty za Školní družinu.

Více informací: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Požádat lze prostřednictvím formuláře „Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023“. Žádost musí být adresována a doručena řediteli školy, a to buď datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo v tištěné podobě přes kancelář školy.

Vyhodnocování a schvalování žádosti je v kompetenci ředitele školy, bude probíhat měsíčně, a to vždy nejpozději ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost podána. Schválená žádost bude mít platnost od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost schválena, a to až do konce školního roku 2022/2023. Žádostem nelze vyhovět zpětně.

Přijímání žádostí bude probíhat v průběhu školního roku 2022/2023.