Archiv rubriky: Pro rodiče

Formuláře

Odchod žákyně-žáka z vyučování

Odhlášení ze školy

Odhlášení ze školní družiny

Uvolnění z vyučování plánované na 1 a více dnů (editovatelný)

Uvolnění z vyučování plánované na 1 a více dnů (PDF)

Zápisní list – přestup

Žádost o pokračování v základním vzdělávání – 10. rok

Žádost o přestup do Základní školy

Žádost o vzdělávání v zahraničí

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Заява про вступ до загальної освіти – зарахування до 1 класу

 

 

SRPŠ opět aktivní!

Vážení rodiče,

V minulém roce jsme po coronavirové pauze obnovili činnost SRPŠ. Finančně jsme podpořili zakoupení nových šatních skříněk pro děti a financovali vybavení altánu na hřišti lavičkami. Dále jsme podpořili tradiční akce jako je prezentace našich mladých průvodců, tentokrát na zámku Humprecht.

Stejně jako v minulých letech vás prosím o podporu SRPŠ poskytnutím finančního příspěvku 500 Kč na rodinu. Abychom zbytečně nezatěžovali učitele činnostmi, které nesouvisí s výukou, nebudou se již příspěvky vybírat hotově. Prosím vás proto o zaslání na účet SRPŠ číslo 2601260931/2010.
Děkuji vám, kteří jste již příspěvek zaslali.

Dále bych vás chtěla požádat o případné podněty k diskuzi, změnám a vylepšením, které by mohlo být v našich silách ovlivnit či zafinancovat. Podněty prosím sdělujte delegátům vaší třídy nebo piště na email rodice@zskresomyslova.cz.

Děkuji a přeji pohodový školní rok.

Blanka Krátká
předsedkyně SRPŠ

Informace k organizaci začátku školního roku 2022-2023

čtvrtek 1. září – slavnostní zahájení nového školního roku

První vyučovací hodinu (8.00 – 8.45) jsou žáci ve svých třídách s třídními učiteli. Vstup do budovy je pro žáky otevřen od 7.40 (všechny třídy jsou zřetelně označeny).

O nově nastupující žáky se postarají třídní učitelé a spolužáci a pomohou jim najít svoji třídu.

Pro prvňáčky si paní učitelky přijdou v 8 hodin před školu a zavedou je do tříd všechny najednou. Rodiče/zákonní zástupci prvňáčků se mohou zahájené školního roku účastnit ve třídách spolu se svými dětmi.

První školní den školní jídelna vydává obědy od 10.30 do 12.00. Školní družina probíhá.

Od 9.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče prvňáčků (1.A, 1.B). O děti se v případě zájmu postarají vychovatelky školní družiny.

Upozorňujeme na nutnost přihlášení se ve školní jídelně (všichni žáci, kteří se chtějí stravovat a ještě se v jídelně nestravovali, více informací ZDE) a ve školní družině (žáci 1. – 4. ročníku).

 

pátek 2. září – zkrácené vyučování

Druhý školní den se budou žáci se svými třídními učiteli věnovat sdílení zkušeností a zážitků, organizačním věcem, rozdávání učebnic, seznámí se školním řádem, školními pravidly, rozvrhem a dalším záležitostmi, které je nutné vyřešit na začátku školního roku.

Doba zkráceného vyučování:

prvňáčci (1.A,1.B) – 8.00 – 9.40
2. – 5. ročník – 8.00 – 11.45
6. – 9. ročník – 8.00 – 12.40

Školní jídelna vydává obědy od 11.15 do 13.00  a školní družina funguje pro přihlášené.

 

Od pondělí 5. září – vyučování podle rozvrhu v plném rozsahu

 Žáci 2. až 9. ročníku se vzdělávají v jednotlivých oblastech podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Pouze prvňáčci mají rozvrh upraven:
pondělí 5. do 10.40 a úterý 6. září do 11.45 hodin, půlené vyučování konkrétních předmětů začne v měsíci říjnu.