Informace k organizaci začátku školního roku 2022-2023

čtvrtek 1. září – slavnostní zahájení nového školního roku

První vyučovací hodinu (8.00 – 8.45) jsou žáci ve svých třídách s třídními učiteli. Vstup do budovy je pro žáky otevřen od 7.40 (všechny třídy jsou zřetelně označeny).

O nově nastupující žáky se postarají třídní učitelé a spolužáci a pomohou jim najít svoji třídu.

Pro prvňáčky si paní učitelky přijdou v 8 hodin před školu a zavedou je do tříd všechny najednou. Rodiče/zákonní zástupci prvňáčků se mohou zahájené školního roku účastnit ve třídách spolu se svými dětmi.

První školní den školní jídelna vydává obědy od 10.30 do 12.00. Školní družina probíhá.

Od 9.00 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče prvňáčků (1.A, 1.B). O děti se v případě zájmu postarají vychovatelky školní družiny.

Upozorňujeme na nutnost přihlášení se ve školní jídelně (všichni žáci, kteří se chtějí stravovat a ještě se v jídelně nestravovali, více informací ZDE) a ve školní družině (žáci 1. – 4. ročníku).

 

pátek 2. září – zkrácené vyučování

Druhý školní den se budou žáci se svými třídními učiteli věnovat sdílení zkušeností a zážitků, organizačním věcem, rozdávání učebnic, seznámí se školním řádem, školními pravidly, rozvrhem a dalším záležitostmi, které je nutné vyřešit na začátku školního roku.

Doba zkráceného vyučování:

prvňáčci (1.A,1.B) – 8.00 – 9.40
2. – 5. ročník – 8.00 – 11.45
6. – 9. ročník – 8.00 – 12.40

Školní jídelna vydává obědy od 11.15 do 13.00  a školní družina funguje pro přihlášené.

 

Od pondělí 5. září – vyučování podle rozvrhu v plném rozsahu

 Žáci 2. až 9. ročníku se vzdělávají v jednotlivých oblastech podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Pouze prvňáčci mají rozvrh upraven:
pondělí 5. do 10.40 a úterý 6. září do 11.45 hodin, půlené vyučování konkrétních předmětů začne v měsíci říjnu.