Archiv pro rubriku: Život školy

Režim výuky od 3. května

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR je od pondělí 3. května v Praze povolena rotační výuka i na 2. stupni ZŠ.

Týden 3. – 7. května

6.A a 8.A – ve škole
7.A a 9.A – distanční výuka

Týden 10. – 14. května

7.A a 9.A – ve škole
6.A a 8.A – distanční výuka

V pondělí ráno se žáci pod vedením třídních učitelů otestují neinvazivními antigenními testy (SingClean). Po celou dobu pobytu ve škole (kromě svačiny a oběda) mají nasazen buď respirátor (u žáků není povinný) nebo chirurgickou roušku (nikoli šitou látkovou).

Rozvrh odpoledního vyučování (při prezenční výuce) bude upřesněn v pondělí 3.5.

Rotační výuka 1. stupně pokračuje dle dosavadních pravidel.

Do školní jídelny jsou všichni žáci přihlašováni a odhlašováni automaticky podle rotačního rozvrhu jednotlivých tříd.

Přejeme všem hezké jarní dny a máme radost, že se život školy pomalu vrací do normálních kolejí.

Vedení  školy

Režim výuky od 26.4.

Od pondělí 26. 4. se vrací do školy opět skupina tříd 2.A, 3.B, 4.A a 5.A.

K testování nám byly tentokrát dodány testy SingClean, které s dětmi zvládneme určitě stejně dobře, jako jsme zvládli ty předchozí.
Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že brzy budeme moci ve škole přivítat v rotačním systému i žáky 2. stupně. Upřesňující informace dostanete včas do Bakalářů.

 

Vedení školy

 

Informace k testování žáků

EN     UK     VI

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování. Testovat se budou děti ve svých třídách, k dispozici jim bude kromě třídní učitelky/třídního učitele  další pedagogický pracovník. K testování máme připravené testy LEPU (instruktážní video), které jsou velmi jednoduché na manipulaci, a protože máte/máme děti šikovné, určitě to samy zvládnou. Nově jsou k dispozici také testy Singclean (instruktážní video). Pokud byste měli opravdu velké pochybnosti (a věřím, že tomu tak bude pouze ojediněle), můžete svému dítěti přijít při testování pomoci.

Vyskytne-li se ve třídě pozitivní test:

  1. pondělí – dítě pozitivně testované odchází domů (nutný doprovod rodiče) a na PCR test, ostatní děti se učí
  2. ve čtvrtek – dítě pozitivně testované odchází domů (nutný doprovod rodiče) a na PCR test, rodiče ostatních dětí ihned informujeme a vyučování je z karanténních důvodů ukončeno. Pro tento případ Vás žádáme, aby bylo možné Vás bez problémů okamžitě  telefonicky kontaktovat.

Pokud Vaše dítě prodělalo v poslední době COVID-19, nemusí být testováno po dobu 90 dnů od pozitivního PCR testu. V takovém případě prosíme o předložení  certifikátu (výsledkový list) o datu pozitivního testu.

V případě, že byste nesouhlasili s testováním, nemůže se vaše dítě účastnit prezenční výuky, musí se v daném týdnu učit doma samo a jeho nepřítomnost bude na základě Vašeho oznámení evidována jako omluvená.

Upozornění: Děti mají při pobytu ve škole nasazenou jednorázovou chirurgickou roušku (nikoli šitou látkovou!!), případně respirátor.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že testování společně zvládneme.

Vedení školy

 

Leták pro rodiče – angličtina

Leták pro rodiče – ukrajinština

Leták pro rodiče – vietnamština