Provoz školy od 4.1. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme všem především zdraví a radost v novém roce, který ale ve škole zahájíme jen s těmi nejmenšími.

Na základě rozhodnutí vlády bude od 4. ledna 2021 prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky, výuka všech ostatních ročníků bude probíhat distančně, a to dle stále platného rozvrhu on-line hodin.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku pouze odpoledne do 17 hodin.

Stravování ve školní jídelně je pro tyto ročníky zajištěno. Žáci vyšších ročníků mají obědy odhlášené (v případě zájmu si tito žáci musí obědy přihlásit a vyzvednout do přinesených jídlonosičů vždy v 11,30hod.).

 

Doufáme, že tato omezení přispějí k uklidnění situace, abychom se co nejdříve ve škole mohli opět sejít všichni v běžném režimu.

 

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy