Archiv pro rubriku: SAMOSTUDIUM

Pokračování distanční výuky

Vážení rodiče,
distanční výuka od pondělí 2. listopadu pokračuje v plném rozsahu. Rozvrh on-line hodin pro 5. – 9. ročník zůstává stejný, o rozvrhu 1. – 4. ročníků vás budou informovat jednotliví třídní učitelé. Připomínáme, že účast žáků na on-line hodinách je povinná.

O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

Hana Holmanová, ředitelka školy

 

Přechod na distanční výuku

Od středy 14. října 2020 je na základě nařízení ministerstva školství zrušena prezenční výuka na 1. i 2. stupni základních škol. Naše škola tedy přechází na distanční výuku, která je podle školského zákona povinná stejně jako výuka prezenční. Jak už jsme informovali v Křesomyšlenkách na začátku školního roku, je ze strany rodičů a zákonných zástupců potřeba zajistit podmínky pro tuto formu výuky.

Distanční výuka bude probíhat jednotně prostřednictvím Google učebny. Rozvrh videokonferencí – tzv. Meetů – v Google učebně mají již dnes k dispozici třídní učitelé a bude zveřejněn na webových stránkách školy v rubrice Samostudium a také prostřednictvím jednotlivých kurzů v Google učebně.

Školní jídelna nabízí možnost stravování dětí. Pokud máte o stravování zájem, je nutné dnes (13.10.) do 21.00 hodin přihlásit dítě prostřednictvím e-mailu skolni.jidelna@zskresomyslova.cz.

Pokud se ke stravování přihlásíte, je potřeba sledovat webové stránky, kde se podle počtu zájemců upřesní časy stravování jednotlivých skupin strávníků.