Archiv pro rubriku: Jak se učíme

Čtvrtek 12. března

Vysvětlivky k domácímu učení:
pokud děti procvičují na internetu, není potřeba, aby dané cvičení vždy přepisovaly do sešitu.

 

ČJ
úkol: vytvoř psací písmenko, které už umíš napsat

Milí prvňáčci, poraďte si, jak nejlépe umíte. 🙂 Možná použijete lego, možná korálky či semínka, nebo až budete pomáhat v kuchyni, můžete kreslit do mouky na válu nebo na plech, až jej budete vymazávat…

Pokud to bude ve Vašich silách, písmenko vyfoťte a pošlete mailem. Přidám jej na náš web.

A pokud už máte nějaký hezký zápis v deníčku a chtěli byste ho nabídnout pro inspiraci ostatním, pošlete mi ho také. (Pokud se někdo stydí, ale chce se pochlubit alespoň paní učitelce, nechť pošle foto s informací, že si vyvěšení na web nepřeje.)

Pokračujte ve čtení knížky, kterou jste si vybrali, a do sešitu si zapisujte slova, která už umíte přečíst rovnou ( = bez vyhláskování). Postupně mi budete psát, jak dlouhá slova už zvládáte!

Pro ty, kteří už čtou všechna slova rovnou celá, mám jiný úkol: Hledejte při čtení nová, neznámá slova, která jste zatím neznali. Zapisujte si je a zjišťujte, co znamenají. Těším se Vaše seznamy slov a jsem moc zvědavá, která slova v nich budou.

 

Úkol pro všechny:

Jak se od sebe pozná psací „l“ a psací „e“? Odpověď povězte rodičům, nebo zapište či zakreslete do sešitu.

 

M

Myslím si číslo. Když k němu přidám 3, vyjde mi 10. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když k němu přidám 3, vyjde mi 11. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když k němu přidám 3, vyjde mi 12. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když k němu přidám 3, vyjde mi 16. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když k němu přidám 5, vyjde mi 10. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když od něho odeberu 5, vyjde mi 10. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když od něho odeberu 4, vyjde mi 8. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když od něho odeberu 2, vyjde mi 9. Jaké číslo si myslím?

Myslím si číslo. Když od něho odeberu 5, vyjde mi 9. Jaké číslo si myslím?

 

Odpovědi si napiš krásně do sešitu na matematiku. (Nezapomeň nejprve napsat dnešní datum, tak jako to píšeš v deníčku.)

 

Ještě trocha procvičování na internetu:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1724

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1347

 

Prvouka

Nakresli si do deníčku ciferník, který ukazuje tři hodiny.

 

Tělocvik

  • zakruž si rameny (tak jako cvičíme ve třídě)
  • protáhni se
  • stoupni si rovně, předkloň se a zkus se dotknout špiček chodidel, aniž bys pokrčil kolena
  • vymysli si vlastní cvičení 🙂

 

Krásný den!

Katka

Středa 11. března

Vážení rodiče a milí prvňáčci,

zdravím Vás domů a doufám, že jste v dobré náladě. Aby si na Vás nepřišla nuda či trudnomyslnost, mám pro Vás první zadání domácí práce. Byla bych ráda, aby dětem zadané úkoly pomohly rozvíjet potřebné dovednosti a zároveň aby byly pro děti zajímavé.

Na web budu vkládat úkoly a budu očekávat, že na základní úrovni je všechny děti zvládnou. Pokud budete mít jistotu, že opravdu dané učivo ovládají, můžete jim vyhledat jako alternativu náročnější cvičení.

Stěžejní pro nás bude český jazyk a matematika.

 

Prosím Vás, aby si děti založily sešity na domácí učení.

  • Jeden sešit bude na matematiku.
  • Na český jazyk budou potřeba dva sešity: na nácvik psacích písmen a deník na denní zápisy a procvičování psaní (prozatím hůlkovým písmem).

 

Český jazyk
Děti si založí deníček. Budou si do něho psát zážitky z daného dne a díky tomu se potrénují v psaní.
Každý den bude nadepsán datem ( např.: 11. března 2020).

Při psaní je důležité:

  • dodržování délky samohlásek
  • správnost psaní, aby ve slově byla všechna písmena (nevadí, když půjde o fonetický zápis – např. „pjekňí“, velkou chybou ale je zapomenuté písmeno, špatný tvar písmene…) 
  • dostatečně velké mezery mezi slovy!!!

Psací písmo: trénujte zatím s dětmi formou opisu i diktátu – psací e, é, i, í a l.

Čtení

Děti si vyberou knížku, která se jim dobře čte, a v té budou každý den číst. Po přečtení úseku je potřeba, aby vyprávěly, o čem text byl. Stručný zápis mohou také zapsat do svého deníčku a přikreslit k němu obrázek. Dávejte dětem otázky k textu, klidně i chytáky 🙂 (Včera mi většina třídy tvrdila, že Míša Kulička je králíček. Přečetli jsme tedy znovu text, který byl domácím úkolem z pondělí, a ani to k přesvědčení, že se jedná o medvídka, ještě nestačilo. Porozumění textu se děti teprve učí, je třeba jej trénovat.

Pokud je pro děti zatím čtení vyčerpávající, je to znak toho, že je opravdu nezbytné často čtení trénovat – tj. vícekrát denně. Dokud se děti nezlepší, můžete jim pomáhat například společným čtením, střídáním se po slovech či po větách.

 

Matematika
procvičujeme zatím sčítání a odčítání do 16. Některé děti začaly zapomínat na číselnou řadu, a proto dnes nabízím procvičování porovnávání čísel.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1461

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1460

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1451

 

Prvouka
Orientace v čase – hodiny. Děti už začínají krásně umět odečítání času z ciferníkových hodin. Zatím nám stačí, aby uměly rozeznat celé hodiny, půl, čtvrt a tři čtvrtě (tj. jsou tři hodiny, je půl páté, je čtvrt na jednu…)

 

Na první den je toho, myslím, dostatek. Pokud byste cokoli potřebovali, napište mi.

Přeji Vám, aby se Vám dobře dařilo. Moc zdravím prvňáčky! (Bez nich to tu není ono!)

Katka Nováčková

 

P. S. Dnes jsem tuto informaci rozeslala i mailem. Pokud Vám nedorazil, znamená to, že na Vás nemám mailovou adresu. V takovém případě Vás prosím, abyste se mi ozvali a adresu doplnili… Díky 🙂