Zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin v období červenec a srpen 2024

Na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ze dne 24.1.2024 bude přerušena činnost školních družin v období červenec a srpen 2024 následujícím způsobem:

a) v termínu od 1.7. do 28.7.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

b) v termínu od 29.7. do 25.8.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

c) v termínu od 26.8. do 1.9.2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ bez výjimky

Provoz školních družin dle bodů a) a b) bude zajištěn za podmínky, že každý týden bude přihlášeno nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně, v průměru na jedno oddělení.

Informace a přihlášky k prázdninovému provozu získáte na webových stránkách příslušných ZŠ nebo paní vychovatelky naší školní družiny.