Archiv rubriky: Uncategorized

Třídní schůzka pro rodiče 1. ročníku

12.6.2023, 17.00 hodin

 1. Přivítání, úvod (zhodnocení Škola nanečisto)
 2. Obecné informace:
 • školní vzdělávací program KŘESOMYSL
 • školní řád a pravidla (na webu školy – závazný i pro rodiče)
 • kroužky, celoškolní projekty, tandemová výuka, povinné plavání ve 2. pololetí, ŠvP
 • školní elektronický komunikační systém, elektronická žákovská knížka a třídní knihy
 • slovní hodnocení v 1. ročníku
 • technika čtení a psaní – v obou třídách genetická metoda
 • souhlas se zveřejněním mediálního obsahu – pro školní web a další vzdělávání
 • školní družina (vyjádření zájmu, v září přihlášení do družiny)
 • školní jídelna (nutnost přihlášení ke stravování viz web školy, přidělení variabilního symbolu pro platby)
 • organizace prvního týdne (4. 9. po 1. vyučovací hodině třídní schůzka rodičů prvních tříd ve třídách – děti ve školní družině, vybavení není potřeba přes léto zařizovat (zatím stačí penál)
 1. Dokument – vyplnění preferencí, ke kterým škola přihlíží při rozdělování dětí do tříd (pro rozdělení je důležitá zejména genderová a početní vyváženost obou tříd)
 2. Představení paní učitelky Babanové a paní učitelky Hartychové a jejich prezentace a informace o programu Začít spolu, který bude v obou třídách realizován
 3. Rozhovor, dotazy, diskuze