Přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/24

Vzhledem k velkému počtu přihlášek dětí ze školského obvodu Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2 a také zájmu dětí splňujících další kritéria zápisu, se škola po důkladném zvážení a dohodě se zřizovatelem rozhodla – i přes řadu překážek a těžkostí – nabídnout zájemcům o vzdělávání dvě třídy prvního ročníku.

Tím bude možné uspokojit zájem prakticky všech dětí ze školského obvodu (tzv. „spádovost“) ZŠ Křesomyslova.

Z dětí mimo školský obvod splňujících další kritéria zápisu bude vylosováno pořadí, které případně doplní celkový počet přijímaných dětí ze školského obvodu do maximální možné kapacity školy. Počet doplňovaných bude upřesněn na základě dodatečných změn v počtech přijatých ze školského obvodu. Losování proběhne ve středu 3. května 2023.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří se rozhodli pro nástup svého dítěte do jiné základní školy, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili (ideálně na e-mailovou adresu zastupkyne@zskresomyslova.cz).

Děkujeme za pochopení.

Za ZŠ Křesomyslova Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D, ředitel školy

V Praze dne 28.4. 2023