Celoškolní projekt EKOmysl

Dnes, začal v naší škole projekt, jehož cílem je zamyslet se nad poznáváním, ochranou a kultivací světa kolem nás. Světa, který se velmi rychle proměňuje. Řadu změn můžeme ovlivnit a neseme za ně odpovědnost. Pokud se aktivně nezapojíme, může se snadno stát, že s výsledkem změn nebudeme spokojeni.

Do 22. června se budeme ve škole všichni společně zamýšlet a pracovat na projektu, jehož hlavním tématem je ekologie a náš přístup k vnějšímu světu. Věříme, že se tématu budou děti věnovat i po skončení projektu a nejen ve škole a přijmou zodpovědnost za společnou budoucnost.

Dnes si každá třída zvolila, jakou konkrétní oblastí se v rámci hlavního tématu bude zabývat a v červnu se o výsledky své práce podělí s ostatními.