Tradiční provádění prvňáčků školou

V pondělí 5. září se naši noví prvňáčkové seznamovali s naší školní budovou. Již tradičně jim v tom pomáhali žáci devátého ročníku, kteří 1.A i 1.B provedli celou školou. Podívali se na zahradu, do hudebny, do počítačové učebny, do tříd II. stupně, do ředitelny i do obou tělocvičen. Věříme, že se našim novým spolužačkám a spolužákům bude v naší škole líbit a budou ji mít rádi. K tomu chceme přispívat i budováním dobrých vztahů mezi těmi nejstaršími a nejmladšími, napříč celou školou.