Jak se přihlásit na kroužky 2022-2023

Vážení rodiče, dnes (úterý 6.9.) ve 14.00 hodin bude spuštěno on-line přihlašování do zájmových kroužků. Přes školní komunikační systém (Bakaláři) rozešleme ve 14.00 odkaz, na kterém bude možné děti přes formulář přihlásit.

Přihlásit děti bude možné do čtvrtka 8. 9. do 20.00 (externí kroužky mají vlastní termíny).

Vyplněním jednoho formuláře můžete přihlásit jedno dítě na jeden kroužek. Pro přihlášení do dalšího kroužku je potřeba formulář vyplnit znovu. Bude potřeba zadat e-mailovou adresu, na kterou dostanete potvrzení o přihlášení.

Ceny uvedené ve formuláři jsou na jedno pololetí školního roku. Platby za vybraný kroužek posílejte OD 12. 9. 2022 na účet školy č. 62296329/0800. Je nutné zadat variabilní symbol, kterým je evidenční číslo žáka napsané v žákovské knížce na vlepeném štítku na straně 1 (10***).

V případě, že Vaše dítě nebude možné přihlásit (kvůli naplnění kapacity nebo jinému důvodu) Vás budeme individuálně kontaktovat!!! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ POVAŽUJTE SVÉ DÍTĚ ZA PŘÍHLÁŠENÉ.

V případě dalších dotazů ohledně plateb kontaktujte hospodářku školy prostřednictvím e-mailové adresy: hospodarka@zskresomyslova.cz