Zpívá celá Čtyřka v naší škole

20170510_091050Ve středu 10. května 2017 se v divadelním sále Základní školy Křesomyslova za podpory Ing. Jaroslava Mítha, radního pro školství a mládež MČ Praha 4, uskutečnila soutěž v sólovém zpěvu ZPÍVÁ CELÁ ČTYŘKA. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ a celkem se jí zúčastnilo 19 žákyň z 10 škol celé městské části Praha 4. Do finálového kola soutěže celé Prahy 4 postoupily dvě žákyně naší školy: Nela Musilová a Leontýna Němečková, které vyhrály školní kolo pěvecké soutěže Zpívej, Křesomysle, zpívej.

Soutěžící si připravily písně dle vlastního výběru a mohly si také zvolit formu doprovodu. Řada soutěžících využila reprodukovaný hudební podklad, ale některé zpívaly za doprovodu svých učitelů na housle, klavír a kytaru.

Porota, ve které zasedla: Mgr. Jana Ságlová, vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky ÚMČ Praha 4 (předsedkyně poroty); MgA. Eliška Gattringerová, operní pěvkyně; Mgr. Hana Holmanová, ředitelka ZŠ Křesomyslova, a paní Jarmila Vychodilová, herečka, ocenila v každé kategorii 3 nejlepší zpěvačky.

I. kategorie:

  1. Sára Nováková (ZŠ U Krčského lesa)
  2. Nela Musilová (ZŠ Křesomyslova)
  3. Alexandra Petrželková (ZŠ Jižní)

II. kategorie:

  1. Rebecca Bergmannová (ZŠ Ohradní)
  2. Marie Černochová (ZŠ Filosofská)
  3. Sabina Pourová (ZŠ Poláčková)

Porota udělila také 2 zvláštní ocenění (obě v 1. kategorii), které získaly:

            Molly Balejová (ZŠ U Krčského lesa)  a  Sofia Kosyová (ZŠ Poláčkova)

Hlavním cílem pořadatelů pěvecké soutěže bylo umožnit dětem ze základních škol projevit svůj pěvecký talent a tuto dovednost spojit s uměním vystoupit veřejně před publikem.

ZŠ Křesomyslova  iniciovala vznik této soutěže v rámci akcí, kterými připomíná 90. výročí vzniku školy.

Napsat komentář