Výuka v čase předvánočním

Vážení rodiče

jsme rádi, že se alespoň v tomto předvánočním čase s dětmi zase setkáváme ve škole (6. – 8. třídy ve střídavém režimu), a chceme využít každého dne ke společné práci. Proto vyučování končí v normálním termínu v úterý 22. 12. 2020.

Přejeme vám všem klidný adventní čas a hlavně pevné zdraví.