Skupiny 1. stupně – od 25.5.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT bude od 25. 5. 2020 umožněna docházka žáků 1. stupně formou vytvoření školních skupin, a to za následujících podmínek:

  • Docházka do školy je dobrovolná.
  • Činnost školních skupin povedou asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny.
  • Vyučující 1. stupně budou nadále pracovat formou dálkového vzdělávání.
  • Školní jídelna bude od 25.5.v provozu.
  • Žáka ke stravování je třeba přihlásit nejpozději do 20.5.

V případě zájmu zašlete přihlášku k zařazení žáka do skupiny 1. stupně v co nejkratším termínu, nejpozději však do 18.5. 2020 do 12,00 hodin.

Způsob předání přihlášky: mailem, přes datovou schránku, vhozením v listinné podobě do schránky školy nebo odevzdáním ve vrátnici školy. 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy