„Příběhy našich sousedů“

Žáci naší školy se již tradičně účastní projektu neziskové organizace Post Bellum s názvem „Příběhy našich sousedů“. Projekt pomáhá realizovat a konkretizovat výstupy dějepisného učiva školního vzdělávací programu „Křesomysl“.

Cílem projektu je autenticky nahlédnout do totalitní epochy prostřednictvím metody orální historie. Žáci mají za úkol zmapovat životní příběh vybrané osobnosti a formou reportáže vydat dobové svědectví.

Účastníci projektového týmu z řad žáků deváté a osmé třídy absolvují workshopy, zacílené na práci s archivními materiály a tvorbu pamětnického příběhu.

Osobností, která poskytla svou životní reflexi, je paní Milena Jirušová, žena, která spojila podstatnou část svého života s naší školou, sokolka a pamětnice důležitých milníků naší historie.

Jako Škola Paměti národa se systematicky věnujeme tématům moderních dějin a zapojujeme se do vzdělávacích projektů z dílny Paměti národa.