Vánoční slavnosti ZŠ Křesomyslova 2023

Ve středu 13. prosince se ve škole od 16.00 hodin uskuteční tradiční Vánoční slavnosti. Zveme všechny současné i bývalé žákyně a žáky, jejich rodiče, příbuzné, přátele školy a všechny lidi dobré vůle, aby spolu s námi strávili příjemný čas naplněný setkáváním, rozhovory, občerstvováním, poslechem zpěvu, kreativním vyžitím v dílničkách, a pořízením (nejen) adventních a vánočních dekorací.

Těšíme se na Vás!

Děkujeme všem, kteří s námi přišli vytvořit a prožít adventně předvánoční atmosféru našich školních slavností! Bylo to krásné a rádi jsme Vás viděli!

Děkujeme školnímu pěveckému sboru za krásný zpěv, všem dětem, které připravily vánoční dekorace a nabízely je ve stáncích, zahradnímu stánku s občerstvením JOJ za skvělé jídlo a pití, těm kdo připravili sladké a slané občerstvení a obsluhovali v kavárničce, všem, kteří připravili hezké a zajímavé dílničky pro malé i velké, zástupcům žákovského parlamentu, že představili svoji činnost a plány a jeho členům za pomoc s přípravou akce, všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě této akce a ještě jednou vám všem, kteří s námi tvoříte společenství naší školy!