Vyjádření k plánované stávce 27. listopadu 2023

S řadou požadavků organizátorů stávky souhlasíme a podporujme je, zároveň ale chceme zdůraznit, že nám nejde v první řadě o navyšování platů pedagogických pracovníků. Mediální zkratka udělala z tohoto tématu ústřední bod všech změn a odvádí pozornost od dalších. V rámci diskuze ve veřejném prostoru se chceme ohradit proti pohledu části veřejnosti, že učitelé „pracují jen dopoledne“, v podstatě neustále „mají prázdniny“, „učit může každý“ a pořád chtějí dostávat víc a víc peněz.

Jde o náročné povolání, a to jak odborně, tak nárokem na psychickou odolnost v každodenní snaze:

  • o co nejlepší vzdělávání žáků, i přes velké procento demotivovaných žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ohrožených školním neúspěchem,
  • o co nejlepší volbu metod a přístupu k žákům se specifickými poruchami učení a chování,
  • o co nejlepší komunikaci a zlepšování personálních podmínek a materiálního zázemí,
  • o zmírnění dopadů distanční výuky v období pandemie.

Školství je dlouhodobě podfinancované a pokud je kvalitní vzdělávání nejen verbálně deklarovanou prioritou, ale i opravdovým cílem, je potřeba do něj investovat.

Nedostatek financí způsobí ve školách:

  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol (v 9. třídě máme 33 žáků),
  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zásadním způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí,
  • nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům,
  • nejistotu pedagogických pracovníků,
  • velkou nejistotu nepedagogických zaměstnanců (jejichž platy jsou velmi nízké).

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schváleným programovým prohlášením. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Změny jdou jak proti strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, tak plánům na revizi Rámcových vzdělávacích programů i budování kvalitních škol podle pojetí České školní inspekce.

Naše škola nevstoupí do aktivní stávky, protože si nechceme brát rodiče a děti jako rukojmí, nicméně řadu požadavků na přehodnocení plánovaných změn v oblasti školství podporujeme (valná většina zaměstnanců školy podepsala petici Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství) a budeme rádi, když veřejnost skrze své zákonodárce, média nebo občanskou aktivitu podpoří naši snahu o, když už ne zlepšení stavu českého školství, tak alespoň o další nezhoršování situace.

V Praze dne 15. 11. 2023

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D.

ředitel ZŠ Křesomyslova