Karel IV. ve škole

V rámci mezipředmětových vztahů žáci 7. ročníku připravili v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy výstavu o životě, vládě a době Karla IV.
Z vyhledaných informací připravili texty, které prezentovali ostatním žákům.