Šťastný rok 2023

Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy a jejich rodinám a blízkým hodně štěstí a zdraví v celém novém roce! Vstupujeme do posledního měsíce prvního pololetí roku školního, tak ať jsou všichni co možná nejvíce spokojeni i s výsledky své práce!