Testování metodou RT-PCR

Vážení rodiče,

od začátku příštího týdne budou děti testovány metodou RT-PCR.

Tuto změnu jsme zvolili, protože se  jedná o přesnější metodu zjišťování případného výskytu COVID-19 mezi dětmi. Testování bude probíhat 1x za 14 dnů. Jedná se o test ze slin – samoodběr do zkumavky, tzv. plivací test. Vzhledem k tomu, že testy budou pak předány k vyhodnocení odborné laboratoři, je potřeba Váš informovaný souhlas s testováním a s předáním osobních údajů výhradně pro potřebu laboratorního zpracování.

Formulář děti dostaly vytištěný, případně je ke stažení na webu školy.

Děkujeme za pochopení a za včasné vyplnění a předání informovaných souhlasů (do pátku 21.5.)

Vedení školy