Archiv pro štítek: doporuceno

Přechod na distanční výuku

Od středy 14. října 2020 je na základě nařízení ministerstva školství zrušena prezenční výuka na 1. i 2. stupni základních škol. Naše škola tedy přechází na distanční výuku, která je podle školského zákona povinná stejně jako výuka prezenční. Jak už jsme informovali v Křesomyšlenkách na začátku školního roku, je ze strany rodičů a zákonných zástupců potřeba zajistit podmínky pro tuto formu výuky.

Distanční výuka bude probíhat jednotně prostřednictvím Google učebny. Rozvrh videokonferencí – tzv. Meetů – v Google učebně mají již dnes k dispozici třídní učitelé a bude zveřejněn na webových stránkách školy v rubrice Samostudium a také prostřednictvím jednotlivých kurzů v Google učebně.

Školní jídelna nabízí možnost stravování dětí. Pokud máte o stravování zájem, je nutné dnes (13.10.) do 21.00 hodin přihlásit dítě prostřednictvím e-mailu skolni.jidelna@zskresomyslova.cz.

Pokud se ke stravování přihlásíte, je potřeba sledovat webové stránky, kde se podle počtu zájemců upřesní časy stravování jednotlivých skupin strávníků.

Bakaláři – elektronická žákovská knížka

(Program Bakaláři ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace.)

Od 1. 9. 2020 přechází škola na elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři.

Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům detailní přehled o prospěchu žáka (klasifikace – průběžná klasifikace), rozvrhu žáka, akcích školy či další důležité informace. Další výhodou elektronické žákovské knížky je možnost komunikace (Komens) mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Vstup do systému Bakaláři:

  • možnost přihlásit se na webových stránkách školy – zskresomyslova.cz – buď kliknutím na ikonu Bakaláři, nebo kliknutím na odkaz „elektronická žákovská knížka“.
  • možnost přihlášení prostřednictvím internetového prohlížeče – adresa serveru: https://zskresomyslova.bakalari.cz
  • možnost stažení bezplatné mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android a s iOS (aplikace je zdarma ke stažení na Google Play nebo v App storu)
  • možnost propojení více účtů – mezi nimiž se lze po přihlášení přepínat bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje (výhodné pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí)

 

Přihlašovací údaje:

pro rodiče – obdrží zákonný zástupce v zalepené obálce prostřednictvím svého dítěte

pro žáky – obdrží žáci ve škole od své/ho třídní/ho učitelky/ učitele

 

Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků.