Archiv pro rubriku: Život školy

Nejstarší prováděli nejmladší

V letošním roce nastoupili k nám do školy dvě třídy prvňáčků. A aby se ve škole lépe zorientovali a seznámili se s různými zákoutími a důležitými místy školní budovy, vzali je naši nejstarší – žákyně a žáci deváté třídy – na prohlídku. Každý z deváťáků si vzal na starost jednoho nebo dva prvňáčky a provedli je po škole. Ukázali jim, kde je ředitelna, kde jsou tělocvičny, odborné učebny a také jídelna. Poradili a ukázali jim také, jak se odemykají a zamykají šatnové skříňky.

Toto provádění patří již k tradici naší školy. Pomáhá rozvíjet a utužovat dobré vztahy mezi staršími a mladšími a vždy se líbí jak prvňákům, tak nakonec i deváťákům. Přispívá i k udržování dobrého a laskavého klimatu naší školy, které je téměř rodinné.

Vítejte v novém školním roce!

Milé děti, vážení rodiče,

dva měsíce prázdnin utekly jako voda a my se opět scházíme na prahu nového školního roku.

Přesně před rokem jsem vám přála rok plný radostí a společných zážitků. Ale všichni víme, že těch společných zážitků bylo díky koronavirové epidemii opravdu málo – velkou část roku jsme se totiž setkávali prostřednictvím počítačových monitorů a vyzkoušeli jsme si, jaké to je učit se distančně, tedy na dálku.

Zvládli jsme to, ale chyběly nám chvíle strávené společně, v ročním plánu jsme postupně škrtali vše, co dotváří příjemné, aktivní a tvořivé klima školy – kroužky, společná setkání, projekty, vánoční koledování, trhy, provádění na zámku a další a další tradiční aktivity, které k životu v naší škole neodmyslitelně vždy patřily – a najednou tu po nich zbylo jen smutné prázdno.

Jsem ale optimista, a tak věřím, že si letos vše vynahradíme a že spolu prožijeme rok plný nových poznání, objevování a společně strávených chvil.

Prostě nám všem přeji NORMÁLNÍ školní rok!

Mgr. Hana Holmanová