Archiv pro rubriku: Život školy

Velikonoční svátky

Věříme, že si všechny děti, rodiče i zaměstnanci školy v této nelehké době, která trvá od minulých Velikonoc, najdou čas na odpočinek a na oddělení pracovního času od toho, ve kterém se můžeme věnovat věcem a činnostem dle vlastního výběru. Tato volba je nyní méně svobodná s ohledem na omezení v nouzovém stavu, ale věříme, že se vše bude již brzy postupně vracet do běžných kolejí a vrátíme se i k prezenční výuce.

Přejeme krásné velikonoční prázdniny a svátky všem a mnoho trpělivosti a sil do dalších dní.

Šťastné a veselé Velikonoce!

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

—Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5.  května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 

—Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

Škola opět uzavřena pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR (krizové opatření č. 200 ze dne 26.února 2021) se od 27. února do 21. března 2021 zakazuje přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Výuka těchto ročníků bude probíhat distančně stejně jako výuka vyšších ročníků.

Přeji nám všem velkou míru trpělivosti, pevné zdraví a děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc, která je právě u těch nejmenších, ale i u těch větších při distanční výuce tak potřebná.
Držme si všichni palce…

Mgr. Hana Holmanová