Archiv pro rubriku: Život školy

Připomněli jsme si blížící se Velikonoce

Ve středu 10. dubna proběhly ve škole tradiční velikonoční trhy, na kterých děti prodávaly své výrobky, učily se plést pomlázky a spolu s rodiči se seznámovaly s tradicemi českých Velikonoc.

Na programu byla také družinová akademie.

„Velikonoční odpoledne vnímáme i jako jedinečnou příležitost setkávání rodičů různých národností, ať už při pletení pomlázek, či při ochutnávce velikonočních pochoutek ve školní kavárně,“ řekla paní učitelka Eva Burdová.

Den, kdy se mlčelo

Únor 1948, v rádiu hlásí, že prezident Beneš právě doplnil vládu Národní jednoty. V ulicích Prahy jsou statisíce lidí. Dav slaví pod dohledem Klementa Gottwalda na Václavském náměstí.Jaký vliv to bude mít na život malé české vesnice na Domažlicku? Jak budou občané volit v nacházejících volbách, co jim jejich volba přinese?

Žáci 9. ročníků se zúčastnili zážitkového workshopu organizace Post Bellum s názvem Den, kdy se mlčelo. Celé dopoledne si všichni moc užili.

Žádáme rodiče o spolupráci

Žádáme rodiče o spolupráci při zajištění včasného příchodu dětí do školy a řádného omlouvání absencí.

Podle našeho Školního řádu mají žáci přicházet na vyučování včas. Školní budova se otevírá v 7,40 a žáci přicházejí tak, aby po přípravném zvonění v 7,55 byli ve svých učebnách. (Docházka do školy – čl. 1, odstavec 4).

Ve Školním řádu je také stanoveno, jak omlouvat žákovu nepřítomnost: Zákonný zástupce je povinen nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti žáka oznámit důvod jeho nepřítomnosti (osobně, e-mailem, telefonicky).

Bezprostředně po nástupu do školy žák předloží písemnou omluvenku od rodičů v Žákovské knížce. Nepředloží-li žák omluvenku do 3 pracovních dnů po nástupu do školy, bude jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. (Omlouvání nepřítomnosti – čl. 2, odst. 2).

Děkujeme!