Archiv pro rubriku: Život školy

Zpřísnění týkající se nošení roušek

Vážení rodiče,

podle nařízení ministerstva zdravotnictví se zpřísňují pravdila pro nošení roušek v budově škol. Od pátku 18. září 2020 je nutné mít zakrytá ústa i nos po celou dobu vyučování a pobytu ve škole na 2. stupni. To znamená, že děti budou mít roušky nasazené i během vyučovacích hodin. Z tohoto důvodu doporučujeme vybavit děti alespoň dvěma rouškami, aby si v případě potřeby mohly roušku v průběhu dopoledne vyměnit.

Děkujeme za pochopení

 

Bakaláři – elektronická žákovská knížka

(Program Bakaláři ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace.)

Od 1. 9. 2020 přechází škola na elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři.

Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům detailní přehled o prospěchu žáka (klasifikace – průběžná klasifikace), rozvrhu žáka, akcích školy či další důležité informace. Další výhodou elektronické žákovské knížky je možnost komunikace (Komens) mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Vstup do systému Bakaláři:

  • možnost přihlásit se na webových stránkách školy – zskresomyslova.cz – buď kliknutím na ikonu Bakaláři, nebo kliknutím na odkaz „elektronická žákovská knížka“.
  • možnost přihlášení prostřednictvím internetového prohlížeče – adresa serveru: https://zskresomyslova.bakalari.cz
  • možnost stažení bezplatné mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android a s iOS (aplikace je zdarma ke stažení na Google Play nebo v App storu)
  • možnost propojení více účtů – mezi nimiž se lze po přihlášení přepínat bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje (výhodné pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí)

 

Přihlašovací údaje:

pro rodiče – obdrží zákonný zástupce v zalepené obálce prostřednictvím svého dítěte

pro žáky – obdrží žáci ve škole od své/ho třídní/ho učitelky/ učitele

 

Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků.

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:00-14:45 hodin. 4.třída a starší

OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:45-15:30 hodin. 2. a 3. třída

OVOV – G. Kobernová, čtvrtek 13:15-14:00 hodin. 1. a 2. třída

Akvaristika – D. Bärtlová, pátek 14:00-14:45 hodin. Od 2. třídy

Šikovné ručičky – M. Svobodová, pondělí 14:00-15:30 hodin. Od 5. třídy

Flétna – V. Zemková, úterý 14:00-14:45 hodin – začátečníci

Flétna – V. Zemková, čtvrtek 14:45-15:30 hodin – pokročilí

Dramatický kroužek – V. Krištofová, středa 15:00. Přihlášky přímo na e-mail verika@email.cz (jméno žáka, třída).

Pěvecký sbor – L. Jedličková, pondělí 14:00-14:45 hodin. 1. – 5. třída

Kytara – L. Jedličková, pondělí 15:00-15:45 hodin.

Keramika – R. Zachová, úterý 14:00-15:30 hodin.

Keramika – R. Zachová, čtvrtek 14:00-15:30 hodin.

Deskové hry – J. Steinbauer, úterý 14:00-15:30 hodin. Od 3. třídy, max. 15 žáků

Turistika a pingpong – J. Steinbauer, čtvrtek 13:00-14:30 hodin. Od 3. třídy, max 12 žáků

Čtenářský klub – J. Vtípil, čtvrtek 14:00-15:30 hodin. 4. – 9. třída

Kruhový trénink – J. Vtípil, úterý a čtvrtek 7:00-7:45 hodin. 2. stupeň, max. počet 8 dětí (min. 6). Bližší informace

Miniházená – J. Vtípil, středa 14:15 – 15:00 hodin. 2. – 4. třída, maximální počet 12 dětí (min. 10). Bližší informace

Florbalpodorobné informace

Výtvarné kroužky ak. malířky K. Šilhánové →

Upozornění: Kroužky budou otevřeny podle naplněnosti a aktuální epidemiologické situace.

Přihlášky budou k dispozici na začátku září prostřednictvím Křesomyslenek.

Zahájení kroužků od 29.9.