Archiv pro rubriku: Uncategorized

Další letošní sportovní úspěchy ZŠ Křesomyslova

DSCN4884Pohár Rozhlasu – dvakrát bronz

V letošním ročníku Poháru Rozhlasu přivezli medaile mladší žáci i starší žáci, kteří shodně obsadili 3. místa. Soutěží se v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí, skoku do dálky nebo výšky, běhu na 600 – 1500 m a štafetě.

Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017 v době od LogoZS14.00 do 18.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte písemně o odklad školní docházky.

Celý příspěvek

M7 – 3. čtvrtletní práce z Mat

termín:  st 5.4.2017

obsah testu:
– poměr, postupný poměr
– měřítko
– přímá a nepřímá úměrnost, slovní úloha, trojčlenka
– graf pú a nú, tabulka, pravoúhlá soust. souřadnic
– procenta, základ
– středová souměrnost
– rovnoběžníky, teorie a rýsování, výška a úhlopříčky

příprava viz souhrnné úlohy v učebnici, malé testy ze školy, dú a PS

Havárie vody odstraněna

skola_enfasseDnes brzy ráno byla zjištěna havárie, která odřízla naši školu od dodávek vody. Situaci se povedlo v rámci možností vyřešit bez vážnějších následků. Havárie vody byla odstraněna v podvečerních hodinách a dodávka vody byla obnovena.

Termín opravy nebylo možné přesně stanovit, a proto bude páteční (10. 3.) vyučování probíhat na 1. stupni dle plánovaného programu, 2. stupeň má zkrácené vyučování do 12.00 hodin.

Obědy ve školní jídelně budou zajištěny běžným způsobem. Také školní družina bude fungovat jako obvykle.

Důležité upozornění!

vykricnikVážení rodiče,

vzhledem k tomu, že byl v poslední době ve škole v několika případech zaznamenán výskyt vší, obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, abyste během jarních prázdnin (13. – 19. 3. 2017)  svým dětem důkladně prohlédli hlavy a případně je odvšivili.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 vedení ZŠ Křesomyslova

Škola v přírodě – přihlášky

Zasílám přihlášku na ŠVP. Termín 29.5. – 2.6.2017. Místo pobytu je penzion Alex, Benecko 69, 51237 Benecko. Cena se odvíjí od počtu žáků – 17 až 19 žáků: 3550 Kč, 20 – 21 žáků: 3190 Kč. Platit budete zálohově na účet školy, na přihlášce sledujte termíny plateb (připomenu v notýsku). 100 Kč na vedlejší výdaje vyberu od dětí asi měsíc před odjezdem. Vyplněné přihlášky pošlete do 7.12.2016. Veškeré dotazy ráda zodpovím.

Eva Burdová

M7-1. čtvrtletní práce

Datum: středa 9.11.2016

Témata:
1) Desetinná čísla – násobení a dělení
Zlomky
2)  – rozšiřování na danou hodnotu čiitatele nebo jmenovatele
3) – úprava do základního tvaru
4) – porovnávání
5) – převod na desetinné číslo a opačně
6) – sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel
7) – slovní úloha se zlomky
8) Geometrie: označení a konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, obvod

převodník – kalkulačka on-line, jak na zlomky – video (+, -, ., :, spol.jmenovatel…)

17. října: Vyhodnocení dopravní akce „Smajlík“

V pondělí 17.10.

slavnostní ukončení dopravně preventivní akce „Smajlík.“ V rámci Dne integrovaného záchranného systému jdeme za ZŠ Ohradní. Ráno přijdou děti do školy jako obvykle. S sebou batůžek se svačinou, oděv podle počasí.  Jízdenku nepotřebují. Konec vyučování ve 12:40 hod.

 

 

 

13. října „Smajlík“

Ve čtvrtek 13. 10.

se stanou vaše děti součástí dopravní konroly na ulici Čiklova. Vytipovaným řidičům buď poděkují za ohleduplnou jízdu a rozdají obrázky se smajlíky, nebo požádají, aby své jednání už neopakovali. Policista předtím vyhodnoutí, zda je kontrolovaná osoba vhodná ke komunikaci se žáky a nehrozí případné problémy. U policistů budou nejvýše 3 žáci, pro ostatní je připraven program. Protože se děti pohybují nějakou dobu venku a hodně se ochladilo, prosím rodiče o kontrolu oblečení a obutí.