Archiv pro rubriku: Uncategorized

F9 – Průvodcovství

<<Stránky průvodcovství>>,  <<Fotografie>> ,

Broumov – průvodcovství 23.-27.6.2017
Našich 25 průvodců z řad žáků 7. až 9. tříd provedlo v Broumově během 4 dnů přibližně 20 skupin návštěvníků. Benediktinský klášter nám umožnil provádět po 2 trasách zaměřených na život v klášteře nebo baroko. Místní průvodci i čeští či zahraniční návštěvníci ocenili netradiční předmět a výkony žáků nejen zápisy v kronice průvodců, ale i potleskem na závěr většiny okruhů.
Pozvánku a aktuální informace bylo možné sledovat také na facebooku kláštera.
Krásné prostředí klášterní zahrady s vernisáží neobvyklé výstavy a krátké večerní výlety do okolní přírody s množstvím zajímavostí nám dalo příležitost ve zbývajícím čase každého dne se také blíže seznámit s touto částí Kladského pomezí v Královéhradeckém kraji.
Děkujeme všem za účast případně podporu a pomoc.
Steinbauer

Další letošní sportovní úspěchy ZŠ Křesomyslova

DSCN4884Pohár Rozhlasu – dvakrát bronz

V letošním ročníku Poháru Rozhlasu přivezli medaile mladší žáci i starší žáci, kteří shodně obsadili 3. místa. Soutěží se v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí, skoku do dálky nebo výšky, běhu na 600 – 1500 m a štafetě.

Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017 v době od LogoZS14.00 do 18.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte písemně o odklad školní docházky.

Celý příspěvek