Archiv pro rubriku: Pro rodiče

Žádáme rodiče o spolupráci

Žádáme rodiče o spolupráci při zajištění včasného příchodu dětí do školy a řádného omlouvání absencí.

Podle našeho Školního řádu mají žáci přicházet na vyučování včas. Školní budova se otevírá v 7,40 a žáci přicházejí tak, aby po přípravném zvonění v 7,55 byli ve svých učebnách. (Docházka do školy – čl. 1, odstavec 4).

Ve Školním řádu je také stanoveno, jak omlouvat žákovu nepřítomnost: Zákonný zástupce je povinen nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti žáka oznámit důvod jeho nepřítomnosti (osobně, e-mailem, telefonicky).

Bezprostředně po nástupu do školy žák předloží písemnou omluvenku od rodičů v Žákovské knížce. Nepředloží-li žák omluvenku do 3 pracovních dnů po nástupu do školy, bude jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. (Omlouvání nepřítomnosti – čl. 2, odst. 2).

Děkujeme!

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje

image001Průběžné poznatky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z terénu stále více nasvědčují tomu, že začátek školního roku po návratu dětí z letních prázdnin již dávno není tím nejfrekventovanějším obdobím výskytu vší mezi dětmi v pražských mateřských a základních školách. Plodným obdobím pro parazita typu vší je totiž také právě probíhající zima, kdy děti nosí šály a čepice. Tyto zimní doplňky oděvu usnadňují přenos vší mezi dětmi. Ty se tak dnes ve školách a školkách mohou vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku. Od roku 2012 není zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici, v Praze pak Hygienické stanici hlavního města Prahy. K údajům o výskytu onemocnění pedikulóza způsobovaného vešmi ve školských zařízeních se přesto HSHMP dostává a to na základě desítek dotazů rodičů, škol či Pražanů. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí mimořádnou pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.

Bližší podrobnosti obsahuje tisková zpráva.

Uvítáme, pokud informaci postoupíte také školám v působnosti Vašeho správního obvodu.

Děkujeme za spolupráci, klidný den,

Mgr. ZBYNĚK BOUBLÍK
TISKOVÝ MLUVČÍ