Archiv pro rubriku: Pro rodiče

Žádáme rodiče o spolupráci

Žádáme rodiče o spolupráci při zajištění včasného příchodu dětí do školy a řádného omlouvání absencí.

Podle našeho Školního řádu mají žáci přicházet na vyučování včas. Školní budova se otevírá v 7,40 a žáci přicházejí tak, aby po přípravném zvonění v 7,55 byli ve svých učebnách. (Docházka do školy – čl. 1, odstavec 4).

Ve Školním řádu je také stanoveno, jak omlouvat žákovu nepřítomnost: Zákonný zástupce je povinen nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti žáka oznámit důvod jeho nepřítomnosti (osobně, e-mailem, telefonicky).

Bezprostředně po nástupu do školy žák předloží písemnou omluvenku od rodičů v Žákovské knížce. Nepředloží-li žák omluvenku do 3 pracovních dnů po nástupu do školy, bude jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. (Omlouvání nepřítomnosti – čl. 2, odst. 2).

Děkujeme!