Archiv autora: Tomáš Najbrt

Školní knihovna znovu otevřena

Po dvouleté odmlce způsobené opatřeními a riziky souvisejícími s “covidovou” nákazou se opět otevřely prostory školní knihovny. Děti zde mají možnost vypůjčit si knihy i časopisy, zahrát deskové hry nebo sestavit puzzle. Žáci školy zároveň získali znovu prostor, kde mohou trávit některé přestávky či odpolední hodiny po skončení vyučování.

Ve třech dnech v týdnu pak knihovna slouží i k výuce češtiny pro nově příchozí žáky z Ukrajiny. Knihovna je vybavena rovněž počítačem s přístupem na internet a možností klasického tisku (bezplatně). Díky spolupráci s firmou Průša Research se v nejbližší době plánuje dovybavení 3D tiskárnou, která nabídne další atraktivní možnosti pro využití knihovny i pro žáky vyšších ročníků.

Záhy po znovuotevření si knihovna získala mezi žáky opět velkou oblibu a pravidelně ji navštěvují desítky dětí především z 1. stupně.

 

Otevírací školní knihovny pro 2. pololetí školního roku 2021/22:

Úterý 10.40 – 10.55 hod. a 13.30 – 14.30 hod.

Čtvrtek 10.40 – 10.55 hod. a 13.30 – 14.30 hod.

Mimo otevírací dobu po domluvě s panem učitelem Vtípilem.

Náramky pro Ukrajinu

Díky výrobě modrožlutých náramků ve školní družině v oddělení 1.B a pomoci dalších žáků naší školy jsme mohli odeslat přes 7 tisíc korun na pomoc Ukrajině prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni.

Děkujeme všem, kteří pomáhají!