Bližší informace pro zájemce o sportovní kroužky vedené Janem Vtípilem

Vážení rodiče,

současná situace kolem zdravotních rizik spojených se sportovními aktivitami ve školních tělocvičnách mne přinutila pozměnit podobu tradičně nabízených sportovních kroužků, které na naší škole vedu (miniházená, kruhový trénink). Abych byl přesnější, přinutila mne původně rezignovat na vypsání těchto kroužků.

Pro ilustraci –  v kroužku miniházené bylo v loňském roce na 30 dětí z 8 tříd a byť jsem měl velkou radost z toho, že děti bavil pohyb jako takový i miniházená jako svébytný školní sport, neviděl jsem jako reálné při současných doporučeních ze strany příslušných orgánů kroužek opět vypsat. Už jen proto, že základním principem tohoto sportu je maximální nasazení a přímý fyzický kontakt dětí, je to vlastně fyzický boj o jeden míč, navíc v tělocvičně.

Obdobná rizika skýtá i kruhový trénink, kde sice nedochází k přímému fyzickému kontaktu, avšak je zde opět maximální nasazení v uzavřeném prostoru, děti se navíc střídají na stejných stanovištích, jako jsou gymnastické kruhy, žíněnky atd. I proto jsem zvažoval, že kroužek vypsán nebude.

Vysoký počet dotazů na tyto kroužky z posledních dnů a prosby ze strany rodičů i dětí o jejich vypsání mne potěšily a zároveň přinutily ještě uvažovat nad možnostmi organizace. Po dlouhém zvažování a konzultaci s vedením školy nakonec bude umožněn zápis na tyto mé kroužky:

Miniházená – 2. – 4. třída (týdně 1 x 45 minut, st 13.30 – 14.15), maximální počet 12 dětí (min. 10)

Kruhový trénink, 2. stupeň (týdně 2 x 45 minut, út a čt 7.00 – 7.45 hod.), max. počet 8 dětí (min. 6)

Zápis bude netradičně probíhat online formou, součástí přihlášky pak bude i souhlas s účastí dítěte na kroužku, kde bude dítě v uzavřeném prostoru vystaveno vyšší fyzické aktivitě a kontaktu s žáky jiných tříd. Přihlašovací formulář v prostředí Google Suite se objeví na webu školu v pondělí 7. září. Přihlašovat se bude možné až do pátku 18. září. (Přihlašování)

Jan Vtípil