Florbal

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.). U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.
Kroužek florbalu bude probíhat každý úterý v čase 14.00 – 14.55 (1. – 2. třída) a 15.05 – 16.00 (3. – 5. třída) v tělocvičně školy, děti se mohou přihlašovat na www.florbalprodeti.cz.

Leták