Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT je v rámci přípravy na přijímací zkoušky od 11. května 2020 umožněna přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za následujících podmínek:

  • Zákonný zástupce předá škole žádost o zařazení žáka do přípravy.
  • Žák před prvním vstupem do školy předloží podepsané čestné prohlášení.
  • Žák bude dodržovat hygienická pravidla stanovená pokynem ředitelky školy.
  • Docházka do školy je dobrovolná.

Předpokládaný rozsah přípravy:

úterý  8,30 – 10,00 M, 10,30 – 12,00 ČJ

čtvrtek 8,30 – 10,00 ČJ, 10, 30 – 12,00 M

V případě zájmu zašlete žádost o zařazení žáka do skupiny přípravy na přijímací zkoušky v co nejkratším termínu, nejpozději však do 7.5. do 10,00 hodin.

Způsob předání žádosti: mailem, přes datovou schránku, vhozením v listinné podobě do schránky školy nebo odevzdáním ve vrátnici školy.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy