Ohodnocení výsledků v polovině školního roku

Dnes si děti převzaly ohodnocení svých studijních výsledků. Podobně jako čtvrtletní hodnocení je i toto pololetní dobrou reflexí toho, jak se dětem ve škole daří a jak se k sobě navzájem, i k učitelům, chovají. Může být také motivací ke zlepšení a lepšímu zacílení energie a pozornosti. Důležité je, aby děti vysvědčení rozuměly a chápaly jeho smysl.

Hodně úspěchů a radosti v dalším pololetí!