Družina

Kontakty:

Vedoucí vychovatelka Školní družiny:

Jindra Gatevová  

kontakt:

e-mail:gatevova@zskresomyslova.cz

telefon: ústředna 261215728

 

Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

  1.  Provoz ŠD

Pondělí – Pátek     6.30 – 7.45  a  11.45 – 17.30

     

  1.  Organizace provozu ŠD

Vedoucí vychovatelka:  Jindra Gatevová

1.A Kristýna Hemerková, kontakt: hemerkova@zskresomyslova.cz

1.B  Jindra Gatevová, kontakt: gatevova@zskresomyslova.cz

2.A  Eva Kladivová – dočasně zastupuje Magdalena Grasserová, kontakt: grasserova@zskresomyslova.cz

2.B  Kateřina Vrkoslavová, kontakt: vrkoslavova@zskresomyslova.cz

3.A  Kateřina Votrubová, kontakt: votrubova@zskresomyslova.cz

4.A+B  Olga Pavlíčková, kontakt: pavlickova@zskresomyslova.cz

 

  1.  Činnosti ŠD

Kromě pravidelných relaxačních, výchovných, spontánních, odpočinkových a zájmově vzdělávacích činností z oblasti „Člověk a jeho svět“, organizujeme příležitostné družinové akce, např. karneval, netradiční olympiáda, výstavy výrobků k daným tématům, mikulášská, pěvecká soutěž, čarodějnice, dětský den, soutěžní a zábavné turnaje atd.

Všechny činnosti vyplývají především ze zájmu dětí a jsou přizpůsobeny aktuální situaci (počasí, školní akce, atd.).

 

  1. Odchody ze ŠD

Program ŠD probíhá v ucelených blocích, prosíme proto rodiče, aby vyzvedávali své děti v těchto časových intervalech:

  • po obědě (13,00 – 13,30 hod.)
  • po odpoledním programu (15,00 – 17,30 hod.)

Po 16,00 hodině večerní družina 2 skupiny: 1. a 2. třída zadní trakt školy u malého hřiště. 3. a 4. třída ve třídě 2.A.

Důležité upozornění:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, musí rodič po dítěti poslat písemnou žádanku o uvolnění.

Na telefonickou žádost nelze dítě z družiny uvolnit.

 

  1. Platba 

Platba za školní družinu činí pro tento školní rok 250 Kč/měsíc.

Platba na účet školy číslo 622 963 29/0800 (variabilní symbol platby najdete v žákovské knížce svého dítěte): možné jsou platby za pololetí (1250 Kč), během září za 1. pol. a v únoru za 2. pol. Výše poplatku je jednotná za všechny děti přihlášené do školní družiny.

 

Základní škola