Družina

Kontakty:

Vedoucí vychovatelka Školní družiny:

Jindra Gatevová  

kontakt:

e-mail:gatevova@zskresomyslova.cz

telefon: ústředna 261215728

 

Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

  1.  Provoz ŠD

Pondělí – Pátek     6.30 – 7.45  a  11.45 – 17.30

     

  1.  Organizace provozu ŠD

Vedoucí vychovatelka:  Jindra Gatevová

1.A Kristýna Hemerková, kontakt: hemerkova@zskresomyslova.cz

1.B  Jindra Gatevová, kontakt: gatevova@zskresomyslova.cz

2.A  Eva Kladivová – dočasně zastupuje Magdalena Grasserová, kontakt: grasserova@zskresomyslova.cz

2.B  Kateřina Vrkoslavová, kontakt: vrkoslavova@zskresomyslova.cz

3.A  Kateřina Votrubová, kontakt: votrubova@zskresomyslova.cz

4.A+B  Olga Pavlíčková, kontakt: pavlickova@zskresomyslova.cz

 

  1.  Činnosti ŠD

Kromě pravidelných relaxačních, výchovných, spontánních, odpočinkových a zájmově vzdělávacích činností z oblasti „Člověk a jeho svět“, organizujeme příležitostné družinové akce, např. karneval, netradiční olympiáda, výstavy výrobků k daným tématům, mikulášská, pěvecká soutěž, čarodějnice, dětský den, soutěžní a zábavné turnaje atd.

Všechny činnosti vyplývají především ze zájmu dětí a jsou přizpůsobeny aktuální situaci (počasí, školní akce, atd.).

 

  1. Odchody ze ŠD

Program ŠD probíhá v ucelených blocích, prosíme proto rodiče, aby vyzvedávali své děti v těchto časových intervalech:

  • po obědě (13,00 – 13,30 hod.)
  • po odpoledním programu (15,00 – 17,30 hod.)

Po 16,00 hodině večerní družina 2 skupiny: 1. a 2. třída zadní trakt školy u malého hřiště. 3. a 4. třída ve třídě 2.A.

Důležité upozornění:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, musí rodič po dítěti poslat písemnou žádanku o uvolnění.

Na telefonickou žádost nelze dítě z družiny uvolnit.

 

  1. Platba 

Platba za školní družinu činí pro tento školní rok 250 Kč/měsíc.

Platba na účet školy číslo 622 963 29/0800 (variabilní symbol platby najdete v žákovské knížce svého dítěte): možné jsou platby za pololetí (1250 Kč), během září za 1. pol. a v únoru za 2. pol. Výše poplatku je jednotná za všechny děti přihlášené do školní družiny.

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Odhlášení ze školní družiny

 

Základní škola