V úterý 10. září nepoteče voda!

Vážení rodiče,

úterý 10. září 2019 bude objekt školy od 8:00 do cca 19:00  bez dodávky vody.

Dopoledne budou mít děti zajištěn náhradní program s třídními učiteli mimo školu. Oběd nelze zajistit. Provoz školní družiny bude v omezeném režimu.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o sdělení, v jakém rozsahu se Vaše dítě tento den zúčastní školního programu. V případě, že se rozhodnete ponechat své dítě ten den z výše uvedených důvodů doma, sdělte toto neprodleně třídní učitelce/třídnímu učiteli.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Křesomyslova

V Praze 5.9.2019