Shops

Hezký den,

TN_smallpo krátkém mezičase, kdy jsme probírali slovní zásobu týkající se vánoc, dárků, a dalších věcí spojených s oslavami, jsme se začali věnovat také tématu nakupování a obchodů. V příloze naleznete další „balík“ slovní zásoby i s česky přepsanou výslovností.

V gramatické oblasti se i nadále věnujeme přítomným časům (metodiku naleznete níže). Tyto základní gramatické časy vytvářejí důležitý základ, ze kterého pak následně vycházejí další gramatické časy. Jejich zvládnutí je tedy velmi důležité.

Ve druhém pololetí jsme se také začali intenzivněji věnovat poslechu rodilých mluvčí s porozuměním.

Shops – slovní zásoba (PDF)

Napsat komentář