Zájmové kroužky ve školním roce 2022-2023

V tomto školním roce realizujeme v rámci zájmového vzdělávání tyto odpolední kroužky:

keramika,

angličtinka pro 1. a 2. ročník,

atletická průprava OVOV,

florbal,

miniházená,

tvořivé dílničky,

výtvarný atelier,

akvaristika,

turistický,

společenských a deskových her,

pěvecký sbor,

robotika,

fotbal,

judo,

parkour.

 

Základní škola