Archiv rubriky: Zápis do 1. třídy

Přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/24

Vzhledem k velkému počtu přihlášek dětí ze školského obvodu Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2 a také zájmu dětí splňujících další kritéria zápisu, se škola po důkladném zvážení a dohodě se zřizovatelem rozhodla – i přes řadu překážek a těžkostí – nabídnout zájemcům o vzdělávání dvě třídy prvního ročníku.

Tím bude možné uspokojit zájem prakticky všech dětí ze školského obvodu (tzv. „spádovost“) ZŠ Křesomyslova.

Z dětí mimo školský obvod splňujících další kritéria zápisu bude vylosováno pořadí, které případně doplní celkový počet přijímaných dětí ze školského obvodu do maximální možné kapacity školy. Počet doplňovaných bude upřesněn na základě dodatečných změn v počtech přijatých ze školského obvodu. Losování proběhne ve středu 3. května 2023.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří se rozhodli pro nástup svého dítěte do jiné základní školy, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili (ideálně na e-mailovou adresu zastupkyne@zskresomyslova.cz).

Děkujeme za pochopení.

Za ZŠ Křesomyslova Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D, ředitel školy

V Praze dne 28.4. 2023

Zápis dětí – cizinců pro školní rok 2023/2024

Po dohodě se zřizovatelem a na základě zákona Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.) a usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 5R-107/2023 byl termín zápisu dětí – cizinců (z Ukrajiny), kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, k základnímu vzdělávání v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2023/2024 stanoven na 5. června 2023.

Registrace včetně upřesnění náležitostí potřebných k zápisu bude spuštěna on-line dne 29. května 2023.

Hlavním kritériem pro zápis je pobyt dítěte – cizince ve školském obvodu ZŠ Křesomyslova.

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

Školský obvod naší školy

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/12 ze dne 23. 3. 2023

 

 

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Bartoškova – č. 1 – 6

Bělehradská – č. 1 – 18

Boleslavova

Božetěchova

Ctiborova

Ctiradova

Čestmírova

Čiklova – lichá č. 15 – 23, sudá č. 2

  1. května – lichá č. 55 – 63, sudá č. 62 – 72

Křesomyslova

Mečislavova

Lounských

Mojmírova

Na bitevní pláni

Na Bučance

Na Fidlovačce

Na Ostrůvku

Na Pankráci – lichá č. 5 – 13, 45 – 59

Na Vítězné pláni

Na Zámecké

náměstí Bratří Synků

Nuselská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 14

Otakarova

Petra Rezka

Rostislavova – lichá č. 17 – 29, sudá č. 20 – 26

Štětkova – č. 20 – 26

U gymnázia

Vlastislavova

Závišova

Žateckých