Archiv pro rubriku: Zápis do 1. třídy

Zápis dětí – cizinců pro školní rok 2023/2024

Po dohodě se zřizovatelem a na základě zákona Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.) a usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 5R-107/2023 byl termín zápisu dětí – cizinců (z Ukrajiny), kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, k základnímu vzdělávání v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2023/2024 stanoven na 5. června 2023.

Registrace včetně upřesnění náležitostí potřebných k zápisu bude spuštěna on-line dne 29. května 2023.

Hlavním kritériem pro zápis je pobyt dítěte – cizince ve školském obvodu ZŠ Křesomyslova.

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

Školský obvod naší školy

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/12 ze dne 23. 3. 2023

 

 

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Bartoškova – č. 1 – 6

Bělehradská – č. 1 – 18

Boleslavova

Božetěchova

Ctiborova

Ctiradova

Čestmírova

Čiklova – lichá č. 15 – 23, sudá č. 2

 1. května – lichá č. 55 – 63, sudá č. 62 – 72

Křesomyslova

Mečislavova

Lounských

Mojmírova

Na bitevní pláni

Na Bučance

Na Fidlovačce

Na Ostrůvku

Na Pankráci – lichá č. 5 – 13, 45 – 59

Na Vítězné pláni

Na Zámecké

náměstí Bratří Synků

Nuselská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 14

Otakarova

Petra Rezka

Rostislavova – lichá č. 17 – 29, sudá č. 20 – 26

Štětkova – č. 20 – 26

U gymnázia

Vlastislavova

Závišova

Žateckých

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zde je pro Vás několik základních informací k letošnímu zápisu.

 • Zápis se uskuteční ve dnech 12.4. a 13.4. 2023 od 14 do 17 hodin za přítomnosti dětí a rodičů. Termín je určen i pro cizince s dočasnou ochranou.
 • Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí, které měly pro letošní školní rok odklad povinné školní docházky.

 

Elektronické přihlášení k zápisu

Kliknutím na školních webových stránkách na Banner „Online zápis do školy budete přesměrováni na portál pro zapsání dítěte do naší školy.

Online registrace a rezervace termínu bude možná v období od 27. 3. do 7. 4. 2023.

 

Postup:

 • vyplňte otevřenou elektronickou přihlášku v portálu
 • vyberte termín a čas
 • po dokončení registrace obdržíte e-mail s přiděleným registračním číslem dítěte a s vygenerovaným souborem Žádost o zápis ve formátu PDF
 • soubor otevřete, doplňte chybějící údaje
 • vyplněnou žádost si vytiskněte a podepište

 

Příjem žádostí, zápis

 • Ve zvoleném termínu se dostavte do školy k zápisu.
 • Přineste svůj doklad totožnosti (občanský průkaz / pas), rodný list dítěte a vyplněnou (vytištěnou a podepsanou) žádost o přijetí. Je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení pobytu.
 • V případě odkladu školní docházky je nutné vyplněnou žádost o odklad školní docházky doložit doporučujícími posouzeními pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře. Žádost je rovněž ke stažení na Zápisy online.
 • Pokud nemáte možnost tisku vygenerované žádosti, bude Vám na požádání vytištěna ve škole.
 • V případě, že nemáte možnost elektronické registrace, vyplníte žádost přímo u zápisu ve škole. Neregistrovaní žadatelé budou po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Během zápisu vyřídíme nejen formální stránku, ale rádi bychom se také chvíli věnovali Vašemu dítěti, pokud je přivedete. Těšíme se na společné setkání.

 

Rozhodování, zveřejnění výsledků

Podáním žádosti se zahájí správní řízení – rozhodování, které může trvat do 30 dnů. Po jeho ukončení budou zveřejněny výsledky seznamem registračních čísel žáků na webových stránkách školy a na úřední desce před školou.

Podrobné údaje najdete v článku Obecné INFORMACE o ZÁPISU.